VII.1.2 Realizace prvků ÚSES

Cílem rozvojového programu je zpracování projektů prvků ÚSES na úroveň jednotlivých parcel, zpracování plánu postupné realizace navržených opatření ÚSES (zakládání a regenerace biokoridorů, biocenter a interakčních prvků) s maximální snahou o využití finančních prostředků z dotačních titulů MŽP a EU. 

 • VII.1.2.1 - Realizace LBC 3 - U mostu
 • VII.1.2.2 - Projekt a realizace LBC 3a - U stadionu
 • VII.1.2.3 - Projekt a realizace LBC 2 - Na soutoku
 • VII.1.2.4 - Projekt a realizace LBC 4 - V Háku
 • VII.1.2.5 - Projekt a realizace NRBK Velký hájek-Výhon
 • VII.1.2.6 - Projekt a realizace ostatních prvků ÚSES na Výhoně

Dílčí kroky:

 • vytipovat prvky ÚSES k realizaci (vyjasněné vlastnické vztahy, dostupnost finančních zdrojů) a zpracovat prováděcí projekt , případně projektovou žádost o dotaci.
 • vlastní realizace
 • Termín: 2007 a dále
 • Garant: Město Židlochovice
 • Zúčastněné subjekty: Město Židlochovice, Myslivecké sdružení Židlochovice
 • Způsob realizace: Vícezdrojové financování - dotace EU - OP Životní prostředí, Program rozvoje venkova (MZe); státní dotace z MŽP
 • Náklady: Dle vypracované projektové dokumentace
 • Forma účasti města: Nositel projektu
 • Souvislost: ---
Vytvořeno 14.4.2015 12:48:44 | přečteno 643x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979


Veřejné zakázky:
Profil zadavatele Města Židlochovice
ID profilu zadavatele ve VVZ: 639500

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí  8:00-17:00 
středa  8:00-17:00

Doporučujeme se objednat přes REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podatelna:
Nádražní 750, Židlochovice 
+420 547 428 711 

pracovní doba podatelny: 
pondělí 7:30-17:00 
úterý 7:30-15:00 
středa 7:30-17:00 
čtvrtek 7:30-15:00 
pátek 7:30-14:00


Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 537 904
Za týden: 143 928
Za den: 6 932
Online návštěvníků: 75
load