VII.1.2 Realizace prvků ÚSES

Cílem rozvojového programu je zpracování projektů prvků ÚSES na úroveň jednotlivých parcel, zpracování plánu postupné realizace navržených opatření ÚSES (zakládání a regenerace biokoridorů, biocenter a interakčních prvků) s maximální snahou o využití finančních prostředků z dotačních titulů MŽP a EU. 

 • VII.1.2.1 - Realizace LBC 3 - U mostu
 • VII.1.2.2 - Projekt a realizace LBC 3a - U stadionu
 • VII.1.2.3 - Projekt a realizace LBC 2 - Na soutoku
 • VII.1.2.4 - Projekt a realizace LBC 4 - V Háku
 • VII.1.2.5 - Projekt a realizace NRBK Velký hájek-Výhon
 • VII.1.2.6 - Projekt a realizace ostatních prvků ÚSES na Výhoně

Dílčí kroky:

 • vytipovat prvky ÚSES k realizaci (vyjasněné vlastnické vztahy, dostupnost finančních zdrojů) a zpracovat prováděcí projekt , případně projektovou žádost o dotaci.
 • vlastní realizace
 • Termín: 2007 a dále
 • Garant: Město Židlochovice
 • Zúčastněné subjekty: Město Židlochovice, Myslivecké sdružení Židlochovice
 • Způsob realizace: Vícezdrojové financování - dotace EU - OP Životní prostředí, Program rozvoje venkova (MZe); státní dotace z MŽP
 • Náklady: Dle vypracované projektové dokumentace
 • Forma účasti města: Nositel projektu
 • Souvislost: ---
Vytvořeno 14.4.2015 12:48:44 | přečteno 736x | Jiří Třísko
load