Oblast životního prostředí

Péče o životní prostředí

Strategický plán rozvoje města Židlochovice na léta 2006 - 2015.

VII.1.1 Komplexní pozemkové úpravy

Pro realizaci navržených krajinných opatření je klíčovým problémem vyjasnění vlastnických vztahů, zejména tam, kde je uvažováno s využitím dotačních zdrojů. 

14.4.2015 12:49:14 | přečteno 720x | Jiří Třísko | Celý článek
 

VII.1.2 Realizace prvků ÚSES

Cílem rozvojového programu je zpracování projektů prvků ÚSES na úroveň jednotlivých parcel, zpracování plánu postupné realizace navržených opatření ÚSES (zakládání a regenerace biokoridorů, biocenter a interakčních prvků) s maximální snahou o využití finančních prostředků z dotačních titulů MŽP a EU. 

14.4.2015 12:48:44 | přečteno 631x | Jiří Třísko | Celý článek
 

VII.1.3 Koncepce revitalice krajiny

Cílem opatření je převzít projekt "Koncepce revitalizace krajiny regionu Cézava" (probíhá dokončování dokumentu) jako jeden ze základních dokumentů pro provádění zlepšujících krajinných opatření a detailně dopracovat dílčí projekty pro realizaci úprav. 

14.4.2015 12:48:12 | přečteno 611x | Jiří Třísko | Celý článek
 

VII.1.4 Údržba a rozvoj lesních porostů

14.4.2015 12:47:44 | přečteno 594x | Jiří Třísko | Celý článek
 

VII.1.6 Ochrana území před povodněnmi, vodní a větrnou erozí

Cílem rozvojového programu je zvýšit ochranu území před povodněmi a erozemi a to zejména posílením přirozených retenčních schopností krajiny. 

14.4.2015 12:45:51 | přečteno 651x | Jiří Třísko | Celý článek
 

VII.2.1 Snížení prašnosti

Zajistit důkladný úklid posypových materiálů z komunikací v prostředí města po zimním udržování. 

14.4.2015 12:45:20 | přečteno 561x | Jiří Třísko | Celý článek
 

VII.2.2 Snížení zplodin v ovzduší v důsledku spalování

Vyvíjet tlak na důsledný přechod jednotlivých domácností z vytápění pevnými palivy na plyn či jiný ekologický způsob vytápění, v součinnosti s odborem ŽP MěÚ přísně trestat spalování látek, při kterém se uvolňují toxické zplodiny do ovzduší . 

14.4.2015 12:44:58 | přečteno 592x | Jiří Třísko | Celý článek
 

VII.2.4 Odpadové hospodářství

Město Židlochovice má zpracován Plán odpadového hospodářství. 

14.4.2015 12:44:31 | přečteno 625x | Jiří Třísko | Celý článek
 

VII.2.5 Čistota veřejných prostranství

Zlepšit vybavení veřejných prostranství města odpadkovými koši a opatřeními na likvidaci psích výkalů (distribuce sáčků, koše), důsledně kontrolovat a trestat zakládání černých skládek. 

14.4.2015 12:44:02 | přečteno 672x | Jiří Třísko | Celý článek
 

VII.3.1 Realizace již připravených projektů na zakládání a obnovu ploch zeleně

Realizovat připravené projekty na zakládání a obnovu ploch zeleně, na rekonstrukci prostranství u historických památek architektury (kostel, zvonice, Robertova vila) a provést regeneraci sídliště Družba podle existujícího projektu z roku 2002. 

14.4.2015 12:37:17 | přečteno 1226x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 14.4.2015 11:35:48 | přečteno 1471x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 44 084 351
Za týden: 1 151 087
Za den: 28 257
Online návštěvníků: 62
load