Oblast vzdělávání, kultury, sportu

Rozvoj oblasti vzdělávání, kultury a sportu

VIII.1.1Další profesní vzdělávání pedagogických pracovníků
VIII.1.2Zviditelňování činnosti škol, budování komunikace a partnerství s veřejností a rodiči
VIII.1.2.1 - Zpracování plánu
VIII.1.2.2 - Zajištění financování
VIII.1.2.3 - Realizace akcí 
VIII.2.1Projekt na zapojení do programu Komunitní škola
VIII.2.1.1 - Zpracování projektu
VIII.2.1.2 - Zajištění financování
VIII.2.1.3 - Příprava a realizace akcí 
VIII.3.1Vypracování strategie využití školních budov ve městě
VIII.3.1.1 - Zpracování projektu a koncepce využití 
VIII.3.2Údržba a modernizace stávajících školních sportovišť
VIII.3.2.1 - Zpracování projektu
VIII.3.2.2 - Získání finančních prostředků z vnějších zdrojů 
VIII.3.3Zajištění požadavků energetického auditu budovy ZŠ Tyršova
VIII.3.3.1 - Zpracování projektu
VIII.3.3.2 - Získání finančních prostředků z vnějších zdrojů
VIII.3.3.3 - Realizace 
VIII.3.4Výstavba hřiště u ZŠ Tyršova
VIII.3.4.1 - Zpracování projektu
VIII.3.4.2 - Získání finančních prostředků z vnějších zdrojů 
VIII.3.5Dostavba tříd budovy Gymnázia Židlochovice
VIII.3.5.1 - Zpracování projektu
VIII.3.5.2 - Získání finančních prostředků z vnějších zdrojů 
IX.1.2Masarykův kultruní dům (sokolovna) - rekonstrukce kulturního sálu
IX.1.3Radnice - rekonstrukce historických sklepení
IX.1.3.1 - Zpracování projektu pro podání do programů vnějšího financování
IX.1.3.2 - Zajištění vhodného stavebního materiálu z objektů v býv. cukrovaru
IX.1.3.3 - Zpracování projektu pro stavební řízení
IX.1.3.4 - Realizace propojení a rekonstrukce historických sklepení 
IX.1.4Městský kulturní klub - oprava vnitřní úpravy a oprava fasády
IX.1.4.1 - Zpracování projektu a koncepce využití
IX.1.4.2 - Získání finančních prostředků z vnějších zdrojů
IX.1.4.3 - Realizace projektu 
IX.1.5Zámek - spolupráce při pořádání kulturních akcí a propagaci
IX.1.5.1 - Uzavření dohody o partnerství mezi městem a LZ Židlochovice o využívání zámku a vzájemné spolupráci
IX.1.5.2 - Vytvoření celoročního kulturně společenského kalendáře akcí na zámku a v areálu zámeckého parku
IX.2.1Masarykův kulturní dům - modernizace zázemí sportovního sálu
IX.2.1.1 - Zadání a zpracování projektu pro modernizaci zázemí sportovního sálu
IX.2.1.2 - Realizace modernizace zázemí sportovního sálu 
IX.2.2Orlovna - rekostrukce a oprava
IX.2.2.1 - Získání finančních prostředků z vnějších zdrojů
IX.2.2.2 - Realizace dalších etap projektu 
IX.2.3Veřejně přístupná sporotvní a dětská hřiště
IX.2.3.1 - Zpracování projektu na revitalizaci sídliště
IX.2.3.2 - Získání finančních prostředků z vnějších zdrojů
IX.2.3.3 - Realizace projektu 
IX.4.1Péče o pozvávání tradic a o místní historické povědomí obyvatel
IX.4.1.1 - Podpora vydávání publikací s regionální tématikou
IX.4.1.2 - Získání finančních prostředků z vnějších zdrojů
IX.4.1.3 - Organizace historických a tradičních akcí 
IX.4.2Pozvávání života a kultury partnerských měst
IX.4.2.1 - Vyhledání partnerského města v Rakousku a navázání partnerství - smlouva
IX.4.2.2 - Vytvoření koncepce partnerské spolupráce - návrhy projektů a financování
IX.4.2.3 - Realizace konkrétních projektů spolupráce s partnerskými města 
IX.4.3Příměstský letní tábor
IX.4.3.1 - Příprava a provedení letního příměstského tábora 

Rozvoj oblasti vzdělávání, kultury a sportu

14.4.2015 11:23:25 | přečteno 676x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 14.4.2015 11:22:08 | přečteno 1020x | Jiří Třísko
load