Oblast občanské infrastruktury

Rozvoj bydlení a občanské infrastruktury, péče o bezpečnost

V.1.1Dokončení realizace výstavby RD v lokalitách Líchy, Avion, Za hřbitovem a v areálu cukrovaru
V.1.1.1 - Zpracování projektu 
V.2.1Dokončení II. etapy výstavby domu s pečovatelskou službou
V.2.2Výstavba domova pro seniory (domov důchodců)
V.2.3Zřízení ubytovny pro krátkodobé ubytování (azylový dům)
V.3.1Projekt Komunitní plánování sociálních služeb
V.3.2Podpora vzniku nestátních neziskových organizací poskytující terénní sociální služby
V.3.3Zřízení denního centra pro zdravotně postižené a seniory
V.3.3.1 - Zpracování projektu 
V.3.4Provozovat zařízení typu domova důchodců s komplexní nepřetržitou péčí (včetně zdravotní péče)
V.3.5Preventivní práce s mládeží - centrum pro volný čas
V.4.1Podpora zřízení lékařské služby první pomoci
V.4.2Podpora rozšíření odborné lékařské péče
V.5.1Vybudování čekárny a veřejného WC na autobusovém nádraží
VI.2.1Vybavení služebny Městské policie odpovídajícím zázemím
VI.2.2Rekonstrukce areálu požární stanice
VI.2.2.1 - Rekonstrukce výjezdu z požární stanice 
VI.2.3Pořízení kamerového systému a radaru na měření rychlosti
VI.2.4Zajištění optimalního síťového propojení jednotlivých složek zajišťujících bezpečnost
X.3.1Opravy a rekonstrukce kulturních památek města
X.3.2Péče o památky místního významu

Rozvoj bydlení a občanské infrastruktury, péče o bezpečnost

14.4.2015 11:25:50 | přečteno 746x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 14.4.2015 11:25:05 | přečteno 1056x | Jiří Třísko
load