II.1.2 Revitalizace areálu bývalého cukrovaru

V rámci projektu JMK společnost SAURA zpracovala studii revitalizace areálu, ve které jsou navrženy plochy pro bydlení, obchod, služby a je též řešeno dopravní napojení města v rámci IDS JMK. Záměrem rozvojového programu je obnova areálu cukrovaru v souladu se zpracovanou studií. 

 • II.1.2.1 - Nabídka zasíťovaných pozemků k výstavbě rod. domů
 • II.1.2.2 - Výstavba bytových domů
 • II.1.2.3 - Výstavba obchodního centra
 • II.1.2.4 - Revitalizace filtrační věže
 • II.1.2.5 - Dokončení rekonstrukce Orlovny
 • II.1.2.6 - Úprava veřejného prostranství, fasády původních bytových domů

Dílčí kroky:

 • nabídka zasíťovaných pozemků k výstavbě rodinných domů
 • výstavba bytových domů
 • prodej pozemků za účelem další investice v oblasti obchodu a služeb, případně lehké výroby dle zpracované studie
 • realizace účelného využití historické budovy filtrační věže
 • rekonstrukce Orlovny (viz. oddíl Kultura)

Lze nabízet jednotlivé plochy anebo hledat klíčového investora - developera, tzv. způsobem PPP investic (Public - Private - Partnership = spolupráce veřejné instituce a soukromého podniku za účelem realizace veřejných projektů; určitá forma leasingu na nemovitosti, uzpůsobená pro veřejný sektor a která nezvyšuje jeho zadluženost):

 • veřejný sektor definuje požadavky,
 • soukromý subjekt je realizuje (většinou realizace investice i následné zajištění provozu po celou dobu trvání smlouvy). Základem je dlouhodobý smluvní vztah (20-40 let).
 • Termín: 2006-2009
 • Garant: Město Židlochovice, OIMH
 • Zúčastněné subjekty: Město Židlochovice, konkrétní investor, IMP OHK B-V, RRAJM, PPP Centrum, Asociace PPP
 • Způsob realizace: Dotační prostředky - OPP, SROP, inv. prostředky developera
 • Náklady: Dle stav. projektu
 • Forma účasti města: Garant projektu
Vytvořeno 14.4.2015 11:29:20 | přečteno 813x | Jiří Třísko
load