II.1.1 Zainvestování plochy Kalová pole

Záměrem rozvojového programu je realizace investice na ploše s cílem přispět k růstu místní podnikatelské aktivity a vzniku nových pracovních míst. 

Rozvojový program je koncipován jako krátkodobý, měl by být zrealizován v době cca 2-3 let. Dle územně plánovací dokumentace lze plochu o rozloze 4,5 ha využít pro lehkou výrobu, na hranici pozemku je dovedena elektřina VN 160, plynovod STL DN 150 je v dosahu 200 m od pozemku, kanalizace je oddílná - kanalizace splašková -DN 500 do ČOV, dešťová - v areálu nutno vybudovat a napojit na stávající výústní objekt. Město má zpracovaný projekt na provedení zasíťování pozemku.

  • Termín: 2006-2008
  • Garant: Město Židlochovice
  • Zúčastněné subjekty: Město Židlochovice, konkrétní investor, IMP OHK B-V, RRAJM, CzechInvest
  • Způsob realizace: Dotační prostředky - OPI, vlastní prostředky žadatele - město, podporovaný podnik
  • Náklady: Dle stav. projektu
  • Forma účasti města: Garant projektu
Vytvořeno 14.4.2015 11:29:51 | přečteno 665x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 42 836 126
Za týden: 1 004 263
Za den: 18 596
Online návštěvníků: 356
load