II.1.1 Zainvestování plochy Kalová pole

Záměrem rozvojového programu je realizace investice na ploše s cílem přispět k růstu místní podnikatelské aktivity a vzniku nových pracovních míst. 

Rozvojový program je koncipován jako krátkodobý, měl by být zrealizován v době cca 2-3 let. Dle územně plánovací dokumentace lze plochu o rozloze 4,5 ha využít pro lehkou výrobu, na hranici pozemku je dovedena elektřina VN 160, plynovod STL DN 150 je v dosahu 200 m od pozemku, kanalizace je oddílná - kanalizace splašková -DN 500 do ČOV, dešťová - v areálu nutno vybudovat a napojit na stávající výústní objekt. Město má zpracovaný projekt na provedení zasíťování pozemku.

  • Termín: 2006-2008
  • Garant: Město Židlochovice
  • Zúčastněné subjekty: Město Židlochovice, konkrétní investor, IMP OHK B-V, RRAJM, CzechInvest
  • Způsob realizace: Dotační prostředky - OPI, vlastní prostředky žadatele - město, podporovaný podnik
  • Náklady: Dle stav. projektu
  • Forma účasti města: Garant projektu
Vytvořeno 14.4.2015 11:29:51 | přečteno 770x | Jiří Třísko
load