I.2.3 Posílení funkce města jako přirozeného centra regionu

Administrativní postavení Židlochovic jako pověřené obce třetího stupně klade na město nové nároky vyplývající z této funkce. 

Na rozdíl od regionálních center typu okresních měst postrádají Židlochovice tradici přirozeného centra regionu. Tento fakt spolu s velikostí města způsobují, že Židlochovice nejsou pro svoji novou správní funkci dostatečně vybaveny - nedostatečné je jak vybavení infrastrukturou obchodu a služeb, tak například dopravní spojení s obcemi regionu.

Z hlediska územního rozvoje je důležité pro posílení role Židlochovic jako přirozeného centra regionu:

  • udržení resp. rozšíření existujících základních, středních a speciálních škol v Židlochovicích, řešeno v kapitole VIII. Školství - návrh opatření
  • udržení resp. rozšíření systému zdravotnických zařízení a sociálních služeb v Židlochovicích, řešeno v kapitole V.3. Místní sociální služby a V.4. Rozšíření lékařské péče poskytované ve městě
  • zlepšení dopravní dostupnosti v rámci regionu, řešeno v kapitole III.1.1. Zapojení města do systému IDS JmK a III.1.3.
  • udržení funkčnosti informačního turistického centra jako regionálního centra, řešeno v kapitole X. Cestoví ruch, péče o památky
  • podpora rozvoje infrastruktury pro sport, kulturu a cestovní ruch, řešeno v kapitole IX. Kultura, sport, spolková činnost a kapitole X. Cestovní ruch, péče o památky.
  • výstavba přestupního terminálu IDS v Židlochovicích, řešena v rozvojovém programu III.1.2. Podpora vybudování přestupního terminálu IDS
  • rekonstrukce cukrovaru na obchodní a společenské centrum, řešeno v opatření II.1.2: Revitalizace areálu bývalého cukrovaru
  • postupné zlepšování vzhledu veřejných prostranství, řešeno v kapitole VII. Životní prostředí v programech č. VII.2.5., VII.3.1., VII.3.2. a VII.3.3.

Opatření převzato ze Strategie rozvoje Źidlochovického regionu (SAURA, 2004).

Vytvořeno 14.4.2015 11:30:19 | přečteno 831x | Jiří Třísko
load