I.1.4 Nový územní plán města

Výstupy z koncepčních dokumentů - generelu zeleně a studie řešení uličních prostor - je nutné sladit s platnou územní dokumentací. 

U současně platného územního plánu města probíhá projednání v pořadí 4. změny, proto je vhodné po dokončení generelu a dopravní studie zadat zpracování nového územního plánu, který uvedené studie zohlední.

  • I.1.4.1 - Dotace
  • I.1.4.2 - Výberové řízení, zadání a realizace
  • Termín: 2008 - 2009
  • Garant: Město Židlochovice
  • Zúčastněné subjekty: Dodavatel oprávněný ke zpracování ÚPD
  • Způsob realizace: Z prostředků města, možno hledat dotační zdroje JMK
  • Náklady: ---
  • Forma účasti města: Garant projektu
  • Souvislost: I.1.2, I.1.3, III.2.1, III.2.2, III.2.3, III.4.1, III.4.2 
Vytvořeno 14.4.2015 11:32:54 | přečteno 1740x | Jiří Třísko
load