Oblast ekonomiky

Řízení a rozvoj ekonomiky včetně cestovního ruchu jako ekonomického odvětví

Strategický plán rozvoje města Židlochovice na léta 2006 - 2015.

I.1.4 Nový územní plán města

Výstupy z koncepčních dokumentů - generelu zeleně a studie řešení uličních prostor - je nutné sladit s platnou územní dokumentací. 

14.4.2015 11:32:54 | přečteno 1741x | Jiří Třísko | Celý článek
 

I.2.1 Dostavba budovy MěÚ Židlochovice

Od 1. 1. 2003 jsou Židlochovice pověřenou obcí 3. stupně se správním obvodem zahrnujícím 24 obcí s téměř 27.300 obyvateli. Židlochovice vykonávají státní správu v řadě oblastí života, takže mezi nimi a obcemi regionu se vytvářejí mnohem užší vazby než doposud. 

14.4.2015 11:32:28 | přečteno 674x | Jiří Třísko | Celý článek
 

I.2.2 Informační systémy komunikace v rámci regionu

Důležitou součástí role pověřeného města je i informování a zejména vytváření platformy pro případnou spolupráci v různých oblastech v rámci regionu. 

14.4.2015 11:31:21 | přečteno 694x | Jiří Třísko | Celý článek
 

I.2.3 Posílení funkce města jako přirozeného centra regionu

Administrativní postavení Židlochovic jako pověřené obce třetího stupně klade na město nové nároky vyplývající z této funkce. 

14.4.2015 11:30:19 | přečteno 837x | Jiří Třísko | Celý článek
 

II.1.1 Zainvestování plochy Kalová pole

Záměrem rozvojového programu je realizace investice na ploše s cílem přispět k růstu místní podnikatelské aktivity a vzniku nových pracovních míst. 

14.4.2015 11:29:51 | přečteno 770x | Jiří Třísko | Celý článek
 

II.1.2 Revitalizace areálu bývalého cukrovaru

V rámci projektu JMK společnost SAURA zpracovala studii revitalizace areálu, ve které jsou navrženy plochy pro bydlení, obchod, služby a je též řešeno dopravní napojení města v rámci IDS JMK. Záměrem rozvojového programu je obnova areálu cukrovaru v souladu se zpracovanou studií. 

14.4.2015 11:29:20 | přečteno 916x | Jiří Třísko | Celý článek
 

II.2.1 Podpora marketingu místních podnikatelů

Cílem rozvojového programu je vytvořit systém účinné a přehledné propagace místních podnikatelských subjektů. 

14.4.2015 11:28:46 | přečteno 649x | Jiří Třísko | Celý článek
 

II.2.2 Podpora komunikace veřejné a podnikatelské sféry

Cílem programu je nalezení a realizování funkčního modelu spolupráce s podnikateli, městem a případnými dalšími institucemi (OHK, Úřad práce, atd.) za účelem vzájemné informovanosti a vytváření místního partnerství pro plánovaní a realizovaní rozvoje města. 

14.4.2015 11:28:21 | přečteno 638x | Jiří Třísko | Celý článek
 

II.2.3 Podpora drobných podnikatelů (zejména doprovodné služby cestovního ruchu)

Spolupráce s Regionálním turistickým informačním centrem, vytvoření koncepce propagace pro cestovní ruch, informace o dotacích atd. 

14.4.2015 11:27:52 | přečteno 639x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 14.4.2015 11:27:13 | přečteno 1122x | Jiří Třísko
load