Oblast ekonomiky

Řízení a rozvoj ekonomiky včetně cestovního ruchu jako ekonomického odvětví

Strategický plán rozvoje města Židlochovice na léta 2006 - 2015.

I.1.4 Nový územní plán města

Výstupy z koncepčních dokumentů - generelu zeleně a studie řešení uličních prostor - je nutné sladit s platnou územní dokumentací. 

14.4.2015 11:32:54 | přečteno 1514x | Jiří Třísko | Celý článek
 

I.2.1 Dostavba budovy MěÚ Židlochovice

Od 1. 1. 2003 jsou Židlochovice pověřenou obcí 3. stupně se správním obvodem zahrnujícím 24 obcí s téměř 27.300 obyvateli. Židlochovice vykonávají státní správu v řadě oblastí života, takže mezi nimi a obcemi regionu se vytvářejí mnohem užší vazby než doposud. 

14.4.2015 11:32:28 | přečteno 586x | Jiří Třísko | Celý článek
 

I.2.2 Informační systémy komunikace v rámci regionu

Důležitou součástí role pověřeného města je i informování a zejména vytváření platformy pro případnou spolupráci v různých oblastech v rámci regionu. 

14.4.2015 11:31:21 | přečteno 577x | Jiří Třísko | Celý článek
 

I.2.3 Posílení funkce města jako přirozeného centra regionu

Administrativní postavení Židlochovic jako pověřené obce třetího stupně klade na město nové nároky vyplývající z této funkce. 

14.4.2015 11:30:19 | přečteno 648x | Jiří Třísko | Celý článek
 

II.1.1 Zainvestování plochy Kalová pole

Záměrem rozvojového programu je realizace investice na ploše s cílem přispět k růstu místní podnikatelské aktivity a vzniku nových pracovních míst. 

14.4.2015 11:29:51 | přečteno 665x | Jiří Třísko | Celý článek
 

II.1.2 Revitalizace areálu bývalého cukrovaru

V rámci projektu JMK společnost SAURA zpracovala studii revitalizace areálu, ve které jsou navrženy plochy pro bydlení, obchod, služby a je též řešeno dopravní napojení města v rámci IDS JMK. Záměrem rozvojového programu je obnova areálu cukrovaru v souladu se zpracovanou studií. 

14.4.2015 11:29:20 | přečteno 770x | Jiří Třísko | Celý článek
 

II.2.1 Podpora marketingu místních podnikatelů

Cílem rozvojového programu je vytvořit systém účinné a přehledné propagace místních podnikatelských subjektů. 

14.4.2015 11:28:46 | přečteno 560x | Jiří Třísko | Celý článek
 

II.2.2 Podpora komunikace veřejné a podnikatelské sféry

Cílem programu je nalezení a realizování funkčního modelu spolupráce s podnikateli, městem a případnými dalšími institucemi (OHK, Úřad práce, atd.) za účelem vzájemné informovanosti a vytváření místního partnerství pro plánovaní a realizovaní rozvoje města. 

14.4.2015 11:28:21 | přečteno 541x | Jiří Třísko | Celý článek
 

II.2.3 Podpora drobných podnikatelů (zejména doprovodné služby cestovního ruchu)

Spolupráce s Regionálním turistickým informačním centrem, vytvoření koncepce propagace pro cestovní ruch, informace o dotacích atd. 

14.4.2015 11:27:52 | přečteno 533x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 14.4.2015 11:27:13 | přečteno 955x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 43 840 952
Za týden: 1 030 267
Za den: 7 671
Online návštěvníků: 232
load