III.4.2. Tvorba spojitého celoměstského systému bezpečných komfortních cyklistických tras

včetně doplňkové infrastruktury pro cklodopravu (odpočívky, odstavná stání, opravny) a jeho propojení se systémem regionálních rekreačních tras

Cílem programu je navrhnout a vytvořit systém bezpečných a komfortních cylistických tras po hlavních frekventovaných tazích ve městě a napojit jej na regionální cyklostrasy.

Vhodně doplnit potřebnou infrastukturou a zvýšit kvalitu nabídky cykloturistům (zapojení do projektu "Cyklisté vítáni").

Dílčí kroky:

  • Navržení systému městských cyklotras s propojením na regionální cyklotrasy. Obdobně jako u programů III.2.1., III.2.3., III.4.2 ideálním řešením návrhové části je vycházet z dopravně - inženýrské studii ke zklidnění dopravy ve městě (studie řešení uličních prostor), zpracovat nový ÚP města a v jeho zadání požadovat i komplexní a provázané řešení těchto záměrů.
  • Na základě výše uvedené studie naplánovat etapizaci dílčích úseků.
  • Dle realizovatelnosti (dostupnost fin. prostředků, aktuálnost) zajišťovat zpracování projektové dokumentace dílčích úseků, zajišťovat fin. prostředky a provádět realizaci.
  • Termín: 2006 - 2015
  • Garant: Město Židlochovice
  • Zúčastněné projekty: Město Židlochovice, Sdružení Cyklistiská stezka Brno - Vídeň, okolní obce, podnitaelé cykloslužeb
  • Způsob realizace: Realizováno ze zdrojů SFDI, SF, ropočet města, prostředky vlastníků cykloslužeb
  • Náklady: Dle vypracované projektové dokumentace
  • Forma účasti města: Garant Projektu
  • Souvislost: I.1.3, III.2.1, III.2.3, III.4.2
Vytvořeno 14.4.2015 12:56:52 | přečteno 474x | Jiří Třísko
load