III.4.1. Tvorba spojitého a celoměstského systému bezpečných a komfortnich pěších tras

Cílem programu je navrhnout a vytvořit systém bezpečných a komfortních pěších tras. 

Dílčí kroky:

 • Navržení systému pěších tras
 • Obdobně jako u programů III.2.1. - III.2.3., III.4.2 ideálním řešením návrhové části je zpracovat studii rekonstrukce uličních prostor, zapracovat do ÚP (nový ÚP města)
 • Na základě připravené dokumentace naplánovat etapizaci dílčích úseků.
 • Dle realizovatelnosti (dostupnost fin. prostředků, aktuálnost) zajišťovat zpracování projektové dokumentace dílčích úseků, zajišťovat finančními prostředky a provádět realizaci.
 • Termín: 2006 - 2015
 • Garant: Město Židlochovice
 • Zúčastněné subjekty: ---
 • Způsob realizace: Realizováno ze zdrojů SFDI, SF
 • Náklady: Dle vypracované projektové dokumentace
 • Forma účasti města: Garant projektu
 • Souvislosti: I.1.3, III.2.1, III.2.3, III.4.2
Vytvořeno 14.4.2015 13:01:22 | přečteno 496x | Jiří Třísko
load