III.2.4. Příprava a realizace dopravní infrastruktury podmiňující územní rozvoj města

Cílem programu je zajištění dopravní dostupnosti rozvojových ploch dle ÚP města. Předpokládá se, že většinu infrastruktury finančně zabezpečí investoři rozvojových ploch. 

  • Termín: 2006 - 2015
  • Garant: Město Židlochovice
  • Zúčastněné subjetky: Město Židlochovice, další zainteresované subjekty
  • Způsob realizace: vícezdrojové financování: SF 2007 - 2013, příp. SFDI, vl. zdroje investorů příp. developerů
  • Náklady: Dle vypracované projektové dokumentace
  • Forma účasti města: Nositel projektu
  • Souvislost: II.1.1, II.1.2
Vytvořeno 14.4.2015 13:02:52 | přečteno 657x | Jiří Třísko
load