III.2.2. Realizace systému dopravy v klidu

Cílem programu je zabezpečit dostatek parkovacích ploch v exponovaných částech města tak, aby parkování vozidel neprobíhalo na veřejných zelených plochách. 

Dílčí kroky:

 • realizovat dle zpracované studie řešení uličních prostor
 • při povolování nových staveb důsledně vyžadovat zajištění parkovacích ploch
 • při projektování nových lokalit dbát na určení dostatku parkovacích prostor
 • realizaci plánovat dle zajištěných finančních prostředků a dle naléhavosti
 • Termín: 2007 - 2015
 • Garant: Město Židlochovice
 • Zúčastněné subjekty: Město Židlochovice, případně další účastněné subjekty (obchodníci, instituce, bytová družstva, ...)
 • Způsob realizace: Projekt bude realizovat Město Židlochovice, Vícezdrojové financování: rozpočet města, SF, SFDI
 • Náklady: Dle vypracované projektové dokumentace
 • Forma účasti města: Nositel projektu
 • Souvislosti: I.1.3, III.2.1
Vytvořeno 14.4.2015 13:03:41 | přečteno 612x | Jiří Třísko
load