III.2.1. Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Pod pojmem zklidňování dopravy se rozumí soubor opatření, sloužících ke zvýšení bezpečnosti zejména chodců a cyklistů na úkor rychlosti automobilové dopravy, především v obcích. 

Tato opatření zahrnují rovněž spravedlivější přerozdělení veřejného prostoru a zlepšení celkové estetiky veřejných prostranství. Projekty zklidnění dopravy pomáhají předcházet zejména nejtěžším dopravním nehodám, jejichž počet je u nás stále velmi vysoký.

Cílem programu je tedy zvýšení bezpečnosti provozu zklidněním dopravy a to především omezením dopravního prostoru pro automobilovou dopravu a naopak zvýšením prostoru pro parkování a odstavná stání, pro cyklodopravu a pěší dopravu (v exponovaných částech města je nevhodné slučovat cyklodopravu a pěší trasy) a pro veřejnou zeleň. Předpokladem řešení je celková rekonstrukce uličních prostor.

  • Vypracovat dopravně - inženýrskou studii ke zklidnění dopravy ve městě Židlochovice, kde na základě komplexní rekonstrukce uličních prostor za účelem zklidnění dopravy zúžením prostoru pro motorovou dopravu budou řešeny plochy pro parkování a odstavná stání, dále budou navrženy městské cyklotrasy a trasy pro pěší (chodníky).
  • Studii zapracovat do ÚPD.
  • Zajištění vícezdrojového financování a realizace.
  • Termín: 2007 - 2010
  • Garant: Město Židlochovice
  • Zúčastněné subjekty: ---
  • Způsob realizace: Projekt bude realizovat Město Židlochovice, vícezdrojové financování: rozpočet města, SF 2007 - 2013, příp. SFDI
  • Náklady: Dle vypracované projektové dokumentace
  • Forma účasti města: Nositel projektu
  • Souvislost: I.1.3, III.2.2 
Vytvořeno 14.4.2015 13:04:05 | přečteno 883x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979


Veřejné zakázky:
Profil zadavatele Města Židlochovice
ID profilu zadavatele ve VVZ: 639500

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí  8:00-17:00 
středa  8:00-17:00

Doporučujeme se objednat přes REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podatelna:
Nádražní 750, Židlochovice 
+420 547 428 711 

pracovní doba podatelny: 
pondělí 7:30-17:00 
úterý 7:30-15:00 
středa 7:30-17:00 
čtvrtek 7:30-15:00 
pátek 7:30-14:00


Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 537 904
Za týden: 143 928
Za den: 6 932
Online návštěvníků: 75
load