III.1.3. Zvýšení komfortu veřejného cestování

Cílem programu je zvýšit úroveň veřejné dopravy v Židlochovicích, týká se zejména úpravy autobusového nádraží včetně zázemí a zajištění optimálního dopravního napojení města. 

Dílčí kroky:

 • průběžné sledování kvality veřejné dopravy a případná jednání s dopravci o nápravě (přeplněné autobusy, nedostatečné vykrytí dopravního spojení v určitých časech apod.)
 • Vypracování studie a řešení vlakového nádraží s ohledem na vývoj okolních lokalit a jeho včlenění do okolí a následně projektové dokumentace
 • zajištění finančních prostředků - možnost vícezdrojového financování Þ tvorba a podání žádosti do vhodných dotačních zdrojů (strukturální fondy 2007-2013, případně SF DI)
 • realizace úpravy autobusového nádraží, vč. čekárny, WC
 • Termín: 2007 - 2010
 • Garant: Město Židlochovice
 • Zúčastněné subjekty: JmK, KORDIS a.s., dopravní společnosti obsluhující region
 • Způsob realizace: Projekt bude realizovat Město Židlochovice, více zdrojové financování: rozpočet města, SF 2007 - 2013, příp. SFDI
 • Náklady: Dle vypracované projektové dokumentace
 • Forma účasti města: Nositel projektu
 • Souvislost: III.1.2
Vytvořeno 14.4.2015 13:04:34 | přečteno 670x | Jiří Třísko
load