I.1.3. Studie řešení uličních prostor

Program souvisí s oblastí dopravy a dopravní infrastruktury. Studie řešení uličních prostor je klíčovým materiálem pro několik programů v oblasti dopravní infrastruktury (III.2.1.,III.2.2.,III.2.3.,III.4.1., III.4.2.). 

  • I.1.3.1 Zpracování projektu studie řešní uličních prostor

V rámci této studie je řešena komplexní rekonstrukce uličních prostor za účelem zklidnění dopravy, zúžením prostoru pro motorovou dopravu budou řešeny plochy pro parkování a odstavná stání, dále budou navrženy trasy pro pěší a městské cyklotrasy i s jejich napojením na cyklotrasy regionální a plochy veřejné zeleně.

Studii zapracovat do ÚPD.

  • Termín: 2007 - 2008
  • Garant: Město Židlochovice
  • Zúčastněné subjekty: Dodavatel oprávněný ke zpracování dopravně-inženýrské studie MěÚ Židlochovice, odbor dopravy
  • Způsob realizace: Z prostředků města, možno hledat dotační zdorje EU 2007 - 2013
  • Náklady: ---
  • Forma účasti města: Garant projektu
  • Souvislost: III.2.1, III.2.2, III.2.3, III.4.1, III.4.2
Vytvořeno 14.4.2015 13:06:04 | přečteno 735x | Jiří Třísko
load