Oblast dopravy a technické infrastruktury

Rozvoj dopravy a technické infrastruktury

Strategický plán rozvoje města Židlochovice na léta 2006 - 2015.

I.1.3. Studie řešení uličních prostor

Program souvisí s oblastí dopravy a dopravní infrastruktury. Studie řešení uličních prostor je klíčovým materiálem pro několik programů v oblasti dopravní infrastruktury (III.2.1.,III.2.2.,III.2.3.,III.4.1., III.4.2.). 

14.4.2015 13:06:04 | přečteno 762x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.1.1 Zapojení města do systému IDS JmK

Cílem rozvojového programu je podpora začlenění hromadné dopravy v Židlochovicích do další etapy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. 

14.4.2015 13:05:35 | přečteno 696x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.1.3. Zvýšení komfortu veřejného cestování

Cílem programu je zvýšit úroveň veřejné dopravy v Židlochovicích, týká se zejména úpravy autobusového nádraží včetně zázemí a zajištění optimálního dopravního napojení města. 

14.4.2015 13:04:34 | přečteno 730x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.2.1. Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Pod pojmem zklidňování dopravy se rozumí soubor opatření, sloužících ke zvýšení bezpečnosti zejména chodců a cyklistů na úkor rychlosti automobilové dopravy, především v obcích. 

14.4.2015 13:04:05 | přečteno 1088x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.2.2. Realizace systému dopravy v klidu

Cílem programu je zabezpečit dostatek parkovacích ploch v exponovaných částech města tak, aby parkování vozidel neprobíhalo na veřejných zelených plochách. 

14.4.2015 13:03:41 | přečteno 637x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.2.3. Odstavná parkoviště a plochy pro garáže

Program souvisí s předchozím programem III.2.1., a jeho cílem je zvýšení počtu odstavných parkovišť ve městě a ploch k výstavbě garáží. 

14.4.2015 13:03:17 | přečteno 779x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.2.4. Příprava a realizace dopravní infrastruktury podmiňující územní rozvoj města

Cílem programu je zajištění dopravní dostupnosti rozvojových ploch dle ÚP města. Předpokládá se, že většinu infrastruktury finančně zabezpečí investoři rozvojových ploch. 

14.4.2015 13:02:52 | přečteno 670x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.2.5. Zlepšení údržby místních komunikací

Cílem programu je plánované zajištění průběžné údržby a oprav místních komunikací s ohledem na zajištění dlouhé životnosti silničních povrchů. 

14.4.2015 13:02:29 | přečteno 698x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.3.1. Rekonstrukce krajských silnic, včetně prvků pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti pro

Cílem programu je aktivně spolupracovat při realizaci rekonstrukce krajských silnic (nositelem projektu JMK) zejména při hledání bezpečného řešení křížení silnic č. II 416 a II 425 (křižovatka pod náměstím) a křížení silnic s komunikacemi nižšího řádu. 

14.4.2015 13:02:10 | přečteno 776x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.3.2. Podpora realizace obchvatu obce Blučina (napojení na D2) a obce Hrušovany (napojení na R2)

Cílem projektu je spolupracovat při hledání optimálního řešení propojení významných komunikací D2, R2 s ohledem na napojení dopravy ze Židlochovic. 

14.4.2015 13:01:49 | přečteno 944x | Jiří Třísko | Celý článek
 
1 [...] 3 další >
Vytvořeno 14.4.2015 12:50:48 | přečteno 1713x | Jiří Třísko
load