Oblast dopravy a technické infrastruktury

Rozvoj dopravy a technické infrastruktury

Strategický plán rozvoje města Židlochovice na léta 2006 - 2015.

I.1.3. Studie řešení uličních prostor

Program souvisí s oblastí dopravy a dopravní infrastruktury. Studie řešení uličních prostor je klíčovým materiálem pro několik programů v oblasti dopravní infrastruktury (III.2.1.,III.2.2.,III.2.3.,III.4.1., III.4.2.). 

14.4.2015 13:06:04 | přečteno 628x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.1.1 Zapojení města do systému IDS JmK

Cílem rozvojového programu je podpora začlenění hromadné dopravy v Židlochovicích do další etapy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. 

14.4.2015 13:05:35 | přečteno 583x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.1.3. Zvýšení komfortu veřejného cestování

Cílem programu je zvýšit úroveň veřejné dopravy v Židlochovicích, týká se zejména úpravy autobusového nádraží včetně zázemí a zajištění optimálního dopravního napojení města. 

14.4.2015 13:04:34 | přečteno 578x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.2.1. Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Pod pojmem zklidňování dopravy se rozumí soubor opatření, sloužících ke zvýšení bezpečnosti zejména chodců a cyklistů na úkor rychlosti automobilové dopravy, především v obcích. 

14.4.2015 13:04:05 | přečteno 867x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.2.2. Realizace systému dopravy v klidu

Cílem programu je zabezpečit dostatek parkovacích ploch v exponovaných částech města tak, aby parkování vozidel neprobíhalo na veřejných zelených plochách. 

14.4.2015 13:03:41 | přečteno 545x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.2.3. Odstavná parkoviště a plochy pro garáže

Program souvisí s předchozím programem III.2.1., a jeho cílem je zvýšení počtu odstavných parkovišť ve městě a ploch k výstavbě garáží. 

14.4.2015 13:03:17 | přečteno 632x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.2.4. Příprava a realizace dopravní infrastruktury podmiňující územní rozvoj města

Cílem programu je zajištění dopravní dostupnosti rozvojových ploch dle ÚP města. Předpokládá se, že většinu infrastruktury finančně zabezpečí investoři rozvojových ploch. 

14.4.2015 13:02:52 | přečteno 555x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.2.5. Zlepšení údržby místních komunikací

Cílem programu je plánované zajištění průběžné údržby a oprav místních komunikací s ohledem na zajištění dlouhé životnosti silničních povrchů. 

14.4.2015 13:02:29 | přečteno 550x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.3.1. Rekonstrukce krajských silnic, včetně prvků pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti pro

Cílem programu je aktivně spolupracovat při realizaci rekonstrukce krajských silnic (nositelem projektu JMK) zejména při hledání bezpečného řešení křížení silnic č. II 416 a II 425 (křižovatka pod náměstím) a křížení silnic s komunikacemi nižšího řádu. 

14.4.2015 13:02:10 | přečteno 681x | Jiří Třísko | Celý článek
 

III.3.2. Podpora realizace obchvatu obce Blučina (napojení na D2) a obce Hrušovany (napojení na R2)

Cílem projektu je spolupracovat při hledání optimálního řešení propojení významných komunikací D2, R2 s ohledem na napojení dopravy ze Židlochovic. 

14.4.2015 13:01:49 | přečteno 771x | Jiří Třísko | Celý článek
 
1 [...] 3 další >
Vytvořeno 14.4.2015 12:50:48 | přečteno 1306x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 44 118 734
Za týden: 751 741
Za den: 13 626
Online návštěvníků: 85
load