Strategie rozvoje města Židlochovice 2006-2015

Zastupitelstvo města Židlochovice na svém jednání dne 11.10.2006 schválilo Strategický plán rozvoje města Židlochovice na léta 2006 - 2015. Do jeho zpracování se zapojili i občané města v dotaznících i během práce tematicky zaměřených skupin. Na základě analýzy výchozí situace a na základě názoru občanů na rozvoj města byla formulována představa, jaké by naše město za 10 let mělo a mohlo být. Pro uskutečnění této vize byly identifikovány cílové okruhy a navržena realizační opatření.

Základní části dokumentu:

Akční plán opatření:

Na základě dlouhodobého Strategického plánu rozvoje města je vytvářen tříletý tzv. akční plán, který z této Strategie vychází, zohledňuje momentální situaci Města Židlochovice a reaguje na podmínky vnější, včetně podmínek možného spolufinancování konkrétně navrhovaných projektů. Akční plán je členěn v souladu s návrhovou částí Strategie na jednotlivé cílové okruhy, rozvojové programy jsou rozpracovány do jednotlivých kroků - prováděcích projektů. Tyto projekty jsou v závislosti na jejich realizovatelnosti ohodnoceny na časové ose.

Vize:

"Židlochovice - uznávané kulturně-vzdělávací centrum regionu s poklidným venkovským charakterem života"

Cíl:

  1. Rozvoj dopravy a technické infrastruktury
  2. Péče o životní prostředí
  3. Řízení a rozvoj ekonomiky včetně cestovního ruchu jako ek. odvětví
  4. Rozvoj bydlení a občanské infrastruktury, péče o bezpečnost
  5. Rozvoj oblasti vzdělávání, kultury, sportu
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 42 836 126
Za týden: 1 004 263
Za den: 18 596
Online návštěvníků: 356
load