Veřejnoprávní smlouvy

Město židlochovice uzavřelo tyto veřejnoprávní smlouvy:

Výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků.

 • obec Blučina
 • obec Holasice
 • obec Hrušovany
 • obec Ledce
 • městys Medlov
 • obec Měnín
 • obec Moutnice
 • obec Nesvačilka
 • městys Nosislav
 • obec Opatovice
 • obec Otmarov
 • obec Popovice
 • obec Přísnotice
 • město Rajhrad
 • obec Rajhradice
 • obec Sobotovice
 • obec Syrovice
 • obec Těšany
 • obec Unkovice
 • obec Vojkovice
 • obec Žabčice
 • obec Žatčany

Dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecní policii), a podle ustanovení § 159 a násl.  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude Městská policie  Židlochovice (dále jen MP Židlochovice) vykonávat na území Obce úkoly obecní policie dle ustanovení § 2 zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona.

 • Žabčice
 • Vojkovice
 • Blučina
 • Sokolnice
 • Kobylnice
 • Holasice
 • Rajhradice
 • Rajhrad
 • Opatovice
 • Popovice
 • Těšany
 • Syrovice
 • Nosislav
 • Měnín
 • Otmarov

Dle ust. § 63 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány Města Židlochovice vykonávat namísto orgánů Obce Žatčany v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle ust. § 12 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 • obec Žatčany 
Vytvořeno 23.4.2015 12:08:19 | přečteno 1299x | Jiří Třísko
load