16. Ochrana osobních údajů (GDPR)

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Město Židlochovice jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Informace o obecném nařízení o ochraně osobních údajů a další související obecné informace naleznete například na WEBu Úřadu pro ochranu osobních údajů

Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Město zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 


Kontaktní údaje města jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa: Město Židlochovice, IČ: 00282979, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Datová schránka: hxdby2c

E-podatelna: podatelna@zidlochovice.cz

Telefon: +420 547 428 711


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Adresa: spol. INIT technology s.r.o., se sídlem Prostřední 132, Uherské Hradiště 686 01

E-mail: poverenec@zidlochovice.cz


Informace města o zpracování osobních údajů:

Město a jeho orgány provádí na základě právních předpisů velké množství zpracovávání osobních údajů. Pro některá zpracování, převážně v oblasti výkonu samostatné působnosti, je město správcem předmětných osobních údajů. V těchto případech má správce povinnost poskytovat subjektům údajů informace o zpracování osobních údajů. Město v níže uvedeném odkazu informuje i o zpracováních osobních údajů, která na základě jednotlivých zákonů provádí v oblasti přenesené působnosti pro stát - Českou republiku.

ikona souboruPráva subjektů údajů

ikona souboruInformace o zpracování osobních údajů 

Vytvořeno 23.5.2018 14:30:00 - aktualizováno 4.10.2019 11:48:03 | přečteno 818x | renatanovakova
load