15. Výkon sociálně-právní ochrany dětí

V případě ohrožení života nebo zdraví dítěte, kdy dítě nemůže zastoupit jeho zákonný zástupce, v době mimo pracovní dobu rodič, dítě či jiná osoba kontaktuje Policii ČR, která je ve spojení se službu konajícím pracovníkem SPOD, kterého o případu vyrozumí.

DOBA VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Sociálně-právní ochrana je v úřední dny pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, v dalších pracovních dnech úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 a v pátek od 8.00 do 13.00 hodin je SPOD poskytována dle dohody s klientem a dle aktuálních požadavků. Nejsou-li pracovníci v pracovní době přítomni na pracovišti, jsou dosažitelní na služebních mobilních telefonech, případná dočasná nedostupnost může být způsobena účastí na soudních či jiných jednáních. V takovém případě pracovník volá po uvolnění telefonu zpět. Totéž platí i o nepřítomnosti pracovníka v době zákonem stanovené polední přestávky, kdy je v úředních dnech zajištěno zastupování jiným pracovníkem SPOD, v neúředních dnech je pracovník k dosažení na mobilním telefonu.

V případě plánování návštěv v rodinách a konzultací na pracovišti pracovníci zohledňují potřeby a možnosti klientů. Termíny se dle možností pracovníka a stanovené pracovní doby přizpůsobují klientovi.

Mimo stanovenou pracovní dobu, o svátcích a ve dnech pracovního klidu je SPO zajištěna formou pracovní pohotovosti. Výkon pohotovosti se vztahuje na celý správní obvod městského úřadu, v nezbytném rozsahu lze zasahovat i mimo něj, zejména z důvodu zajištění soudního rozhodnutí a asistence při převozu dítěte do příslušného zařízení. Pracovníci vykonávají pohotovost v týdenních intervalech dle předem stanoveného rozpisu. 

Vytvořeno 9.1.2017 13:23:49 - aktualizováno 4.10.2019 11:47:10 | přečteno 464x | martina.maca
load