Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1. Oficiální název subjektu
Město Židlochovice ZÚJ: 584282
2. Důvod a způsob založení
Město Židlochovice je samostatný právní subjekt zřízený na základě zákona o obcích č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Město Židlochovice je řízeno starostou, dvěma místostarosty, pětičlennou radou města a zastupitelstvem města s 15 členy zvolenými podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Popis organizační struktury
ikona souboruOrganizační řád Odbory Městského úřadu
ikona souboruOrganizační schéma Organizační struktura
4. Kontaktní údaje
Adresa: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
Telefon sekretariát: 420 547 426 011
Telefon podatelna: 420 547 428 711
Elektronická podatelna: podatelna@zidlochovice.cz
ID datové schránky hxdby2c
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí: 8:00-17:00
středa: 8:00-17:00
Pracovní doba podatelny: pondělí: 8:00-17:00
úterý: 8:00-15:00
středa: 8:00-17:00
čtvrtek: 8:00-15:00
pátek: 8:00-14:00
Adresa úřadoven: Město Židlochovice Městský úřad Židlochovice
Další informace o kontaktech na jednotlivé odbory naleznete v rubrice: "Kontakty".
5. Bankovní spojení
Způsob případných plateb
6. Správce daně
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště Brno-venkov
7. Rozpočet města
Údaje o rozpočtu Města Židlochovice
8. Závěrečný účet města
Údaje o závěrečném účtu Města Židlochovice
9. Informace o kontrolách ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
Informace o kontrolách 2021 ikona souboruInformace o kontrolách 2019
Informace o kontrolách 2020 ikona souboruInformace o kontrolách 2018
10. Poskytování informací
Žádosti podle zákona č. 106/199 Sb.
Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
ikona souboruVýroční zpráva 2021 ikona souboruVýroční zpráva 2019
ikona souboruVýroční zpráva 2020 ikona souboruVýroční zpráva 2018
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí MěÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou nebo na podatelně.
Odvolání musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu žadatele
proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti)
datum podání odvolání
vlastnoruční podpis žadatele
12. Předpisy
Nejdůležitější právní předpisy podle nichž Městský úřad Židlochovice jedná a rozhoduje
Vydané právní předpisy města Židlochovice
13. Spisový řád
ikona souboruSpisový řád Městského úřadu Židlochovice
ikona souboruPříloha č. 1-5 ikona souboruPříloha č. 6 ikona souboruPříloha č. 7-9
14. Organizační složky města
Pečovatelská služba Městská policie Městská knihovna
15. Výkon sociálně-právní ochrany dětí
Sociálně-právní ochrana dětí
16. Ochrana osobních údajů (GDPR)
Informace o obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
17. Informace o kontrolách podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole - Kontrolní řád
ikona souboruVýsledky kontrol 2021 ikona souboruVýsledky kontrol 2019
ikona souboruVýsledky kontrol 2020 ikona souboruVýsledky kontrol 2018
18. Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Uveřejňování informací v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. O formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek.
load