Odpady a odpadové hospodářství

Bez názvu – 2

Vážení občané, rádi bychom Vás touto cestou informovali o změně způsobu svozu odpadů na území města Židlochovice. Ke změně je nutno přistoupit z důvodů zpřísňování zákonných předpisů, ale také z důvodu finanční i ekologické efektivnosti. Tříditelný odpadu, který vzniká na území města končí často v kontejnerech na komunální odpad. Tento systém je drahý a neefektivní.  

Podrobnější informace a soubory ke stažení ZDE.

ikona souboruAKTUÁLNÍ KALENDÁŘ SVOZU ODPADU 2021

Jak nový systém vypadá?

Každá domácnost, která projeví zájem, dostane do bezplatné zápůjčky nádoby na tříděné odpady (papír, plast, bioodpad), případně pytle (papír, plast). Není tedy nutné s tříděným odpadem chodit desítky metrů k velkým kontejnerům, ale odpad je svážen přímo od domu. Další výhodou je, že každý člen domácnosti, která se zapojí do Systému separovaného sběru odpadu města Židlochovice, má nárok na úlevu na místním poplatku za odpady ve výši 100,-. Například čtyřčlenná domácnost, která si vezme nádoby na tříděné odpady, ušetří za rok 400,- Kč na místním poplatku.
Frekvence svozu jednotlivých nádob je pro papír a plast – 1 x 21 dní a pro bioodpad pak dle vegetačního období. Harmonogram svozu jednotlivých odpadů je uveden v ikona souborukalendář svozu odpadu 2021.

Jaké jsou hlavní výhody pro občany?

Hlavní výhodou jsou úspora částky, kterou každoročně občan hradí ve formě místního poplatku za odpady. Další pak maximální pohodlí při třídění odpadu. Každá domácnost má nádoby na tříděné odpady přímo u domu a není tedy nutné s nimi nikam chodit. Nezanedbatelné je pak i snížení ekologické zátěže, kterou představují stovky tun směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky.

Proč je to tento systém výhodný pro město?

Na první pohled vypadá, že pokud dá město slevu z poplatku, nemůže na tom ušetřit, ale pouze prodělá. Ve skutečnosti tomu tak není. Města a obce totiž dostávají za každou vytříděnou tunu papíru, plastu nebo skla jakousi „výkupní cenu“ těchto recyklovatelných surovin. Tuto částku proplácí společnost EKO-KOM. Je nutno říci, že výše platby za každou vytříděnou tunu se odvíjí od podílu vytříděného odpadu. Čím více obec vytřídí, tím více za každou tunu dostane proplaceno. Zároveň se o vytříděné množství odpadu sníží počet draze placených tun komunálního odpadu. Město by si tak po zavedení nového systému měla každoročně výrazně přilepšit oproti stávajícímu stavu. Tyto prostředky tak bude moci investovat do dalšího rozvoje města.

Kdo bude platit nákup nových popelnic do každé domácnosti?

Celý systém je založen na tom, aby občané se zavedením systému neměli žádné náklady! V současné době je možno zafinancovat nákup nádob na tříděné odpady z dotace Státního fondu životního prostředí, tedy z financí EU. 

Jak se můžete do nového systému zapojit?

Objednávku nádob získáte na podatelně MěÚ, popřípadě ji stáhnete ikona souboruzde. Po vyplnění a odevzdání objednávky nádob na podatelně, nebo odeslání e-mailem na adresu gabriela.krocilova@zidlochovice.cz Vám budou nádoby přivezeny před dům.
Po obdržení nádob je nutné odevzdat ikona souboruregistrační formulář. Bez řádně vyplněného o odevzdaného registračního formuláře Vám nebude udělena sleva na poplatku. Vyplněný formulář odevzdejte na podatelně MěÚ nebo zašlete e-mailem na adresu odpady@zidlochovice.cz.

Jaké jsou podmínky udělení slevy na poplatku?

Podmínkou pro udělení úlevy na poplatku je vyplnění a podání registračního formuláře, převzetí nádob na tříděné odpady, které poplatník dostal do bezplatné zápůjčky a minimálně 3 obsloužení každé nádoby na tříděné odpady (papír, plast) ročně. Pro udělení slevy na poplatku je nutné si vzít alespoň dvě nádoby (popelnici nebo pytel) na papír nebo plast.

Nový systém třídění odpadu nám pomohla zavést společnost ASHPA oběhové hospodářství (www.ashpa.cz).

Se svolením autora (Ing. Radej Staňka, Moje Odpadky (www.mojeodpadky.cz)) zde uveřejňujeme pár zajímavých videí: 

 
Popelnice plné peněz  


Konec zapáchajících popelnic a pytlů  


Bioodpad levně  

Vytvořeno 4.1.2016 9:47:30 - aktualizováno 3.6.2021 14:04:12 | přečteno 7254x | martina.maca
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 42 550 411
Za týden: 785 616
Za den: 8 736
Online návštěvníků: 63
load