Samostatný referent Obecního živnostenského úřadu

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Samostatný referent Obecního živnostenského úřadu - úředník.

Pracoviště:

 • Městský úřad Židlochovice

Úvazek:

 • 1,0

Požadavky:

 • vzdělání - VOŠ, VŠ 
 • praxe v oboru a zkoušky odborné způsobilosti na úseku živnostenského podnikání výhodou
 • znalost zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 • velmi dobré komunikační schopnosti
 • uživatelská znalost práce s PC
 • morální bezúhonnost
 • spolehlivost a schopnost učit se novým věcem
 • řidičský průkaz sk. B podmínkou

Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění. 

Nástup dle dohody.

Zájemci se mohou přihlásit do 31. ledna 2023:

 • písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, personální oddělení, Masarykova 100, 677 01, Židlochovice, obálku označte heslem „Výběrové řízení – referent OŽÚ“
 • v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum možného nástupu, datum a podpis

K přihlášce nutno doložit:

 • strukturovaný profesní životopis, 
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • do přihlášky uveďte souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu nařízení EP a RADY (EU)č.2016/679 a zákona č.110/2019 Sb.

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Podrobné informace k vyhlášenému pracovnímu místu podá:

 • Bc. Simona Šebková, DiS.
  vedoucí odboru Obecního živnostenského úřadu MěÚ Židlochovice
  tel. 547 428 780 nebo 604 290 411 

V Židlochovicích dne 9.1.2023

Mgr. Ivana Kejřová
tajemnice MěÚ Židlochovice   
                                                                                               

Vytvořeno 11.1.2023 10:04:05 | přečteno 508x | martinamaca
load