Strategie rozvoje města 2015-2025

Strategický plán rozvoje města 2015-2025

Připomínkování dokumentů

Vyhodnocení stávající strategie a SWOT analýza klíčových oblastí

V rámci procesu zpracování strategie na další období pracovní skupiny vyhodnotili naplněnost opatření navržených ve strategii pro rok 2015-2015. Dále byla zpracována SWOT analýza - pro jednotlivé klíčové oblasti byly formulovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby rozvoje. Tyto dokumenty byly občanům města představeny a diskutovány na veřejném setkání dne 18. 6. 2014. S dokumenty se můžete seznámit i elektronicky zde:

Přivítáme Vaše připomínky, které je možné zasílat na adresu: richterova@zidlochovice.cz a to nejpozději do 7. 7. 2014.

Strategie rozvoje 2015-2025

Plán rozvoje města na léta 2006 a 2015 se chýlí ke konci a je třeba vyhodnotit, jak se nám plánované cíle podařilo uskutečnit a zamýšlet se nad léty následujícími, jak je chceme pro rozvoj města využít a kam by měly být naše aktivity nasměrovány. 

Jedním z důležitých vstupů strategického plánu jsou názory občanů města Židlochovice, proto bude provedeno dotazníkové šetření. Jednak bude prostřednictvím Zpravodaje všem občanům města předložen obecný dotazník, zaměřený na široký okruh otázek. Dále budou provedena dílčí šetření zaměřená na konkrétní problematiku – otevřenost úřadu, bezpečnost atd. 

Opět jako v roce 2006 bude možné se zapojit do práce jednotlivých pracovních skupin a podrobně se věnovat tématům: 

  • I. Územní a regionální souvislosti, hospodářství
  • II. Doprava, dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, životní prostředí
  • III. Bydlení a sociální infrastruktura, bezpečnost, školství
  • IV. Kultura a sport, spolková činnost, cestovní ruch, péče o památky. 

Diplomová práce:

V případě zájmu o spolupráci na strategii nás prosím kontaktujte:

 kvalita meu loga

Navigace

Strategie rozvoje města 2015-2025

 
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 42 835 414
Za týden: 1 003 551
Za den: 17 884
Online návštěvníků: 208
load