ŽIDLOCHOVICE – PŘESTUPNÍ TERMINÁL IDS, NEKOLEJOVÁ ČÁST

Projekt reg. č.: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005228

Cílem projektu je zvýšit využívání veřejné dopravy jejím uživatelským zatraktivněním a zjednodušením prostřednictvím úpravy přestupů mezi jednotlivými druhy dopravy (autobusová, železniční, automobilová individuální, cyklodoprava, pěší) na terminálu v Židlochovicích. Budoucí přestupní terminál bude složen ze tří částí:

Část „A“: nové zpevněné plochy pro komunikace v terminálu IDS, autobusová stání, zastávky, nástupiště a chodníky a parkoviště P+R, K+R. Dále zde budou vybudovány nové přístřešky pro cestující a bude zrekonstruována stávající výpravní budova (čekárna, toalety atd.). 

Část „B“: rekonstrukce ploch veřejných prostranství v prostoru současné aut. stanice - pěší komunikace, dopravní plochy zastávky IDS JMK. 

Část „C“: parkovací plochy a přístupový chodník na ulici Zámecká, který propojuje jihozápadní část města s novým přestupním terminálem IDS Židlochovice.

Stavební realizace projektu: duben – prosinec 2018

Celkové stavební náklady: 95 382 474,80 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

logo EU

Vytvořeno 29.5.2018 11:31:15 - aktualizováno 29.5.2018 11:33:19 | přečteno 935x | renatanovakova
load