Zavedení inteligentního systému nakládání s odpady ve městě Židlochovice – II. etapa

Informace o projektu   ISNO

Projekt řeší zvýšení množství separovaných odpadů (papír, plast, bioodpad), které je možné dále materiálově využít a zároveň řeší snížení množství směsného komunálního odpadu. 

Cílem projektu je vybudování sběrné sítě pro odděleně sbírané komunální odpady (papír, plast, kovy, textil a bioodpad) dodáním nádob na tříděné odpady a zároveň vybudováním kontejnerových stání v sídlištní zástavbě.

Stávající sběrný dvůr ve městě Židlochovice se realizací projektu rozšíří o krytý ocelový přístřešek, kam se umístí kontejnery ze sběrného dvora, a tím se zvýší kvalita vytříděného odpadu.

Projekt „Zavedení inteligentního systému nakládání s odpady ve městě Židlochovice – II. etapa“ je realizován v období od 09/2016 do 04/2017.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Vytvořeno 18.7.2017 9:21:57 - aktualizováno 18.7.2017 9:26:21 | přečteno 581x | martina.maca
load