Standardizace orgánů sociálně právní ochrany ORP Židlochovice

Město Židlochovice realizuje projekt Standardizace orgánů sociálně právní ochrany ORP Židlochovice. Na tento projekt jsme obdrželi finanční podporu z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v celkové výši 1 363 481,30 Kč. 

Cílem projektu je naplnit požadavky novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí na standardizaci orgánů sociálně právní ochrany (dále jen OSPO). 

Obsahem projektu je:

  • naplnění minimálního personálního standardu – navýšení o 1 pracovníka OSPO
  • vytvoření všech požadovaných standardů pro výkon OSPO a jejich zavádění do praxe
  • profesní rozvoj zaměstnanců OSPO v oblasti průběžného vzdělávání a používání nových metod sociální práce, poskytnutí supervize pracovníkům OSPO
  • materiální a technické vybavení pracoviště pro nového pracovníka a vybavení hovorové místnosti.
Realizace projektu bude ukončena ke dni 30. 6. 2014.
Kontaktní osoba pro projekt:
Mgr. Iva Tycová
tel. 547 427 331
e-mail: tycova@zidlochovice.cz

kvalita meu loga

Vytvořeno 14.4.2015 14:32:42 | přečteno 898x | Jiří Třísko
load