Rekonstrukce uhelny na školní dílnu

Cílem projektu byla  rekonstrukce stávajících nevyužitých prostor v budově základní školy, které sloužily v minulosti jako sklad uhlí, na odbornou učebnu -  školní dílnu pro žáky 1. a 2. stupně, ve které by probíhala výuka řemeslných a technických předmětů. Stávající prostory  byly  zrekonstruovány na moderní učebnu -  školní dílnu pro 16 žáků. Součástí projektu bylo také  vybavení odborné učebny učebními pomůckami. Přístup do učebny je bezbariérový.

projekty ministerstvo EU

Realizace projektu  vyřešila nedostatečnou kapacitu  odborných učeben pro výuku řemeslných a technických předmětů pro  žáky 1. a 2. stupně základní školy.

Škola v současné době disponovala pouze jednou odbornou učebnou pro výuku řemeslných a technických předmětů a to s maximální  kapacitou  24 žáků, tato kapacita byla nedostačující. Realizace rekonstrukce nevyužitých prostor  umožnila navýšit počet výukových hodin řemeslných a technických předmětů  zejména pro  výuku žáků 2. stupně.

Projekt byl  realizován zřizovatelem základní školy městem Židlochovice, nová odborná pracovna byla realizována v objektu zřizovatele na ulici Tyršově 611, kde je umístěna Základní škola Židlochovice.

Školní dílna zřízená v rámci projektu nahradila velmi zastaralé pracoviště, ve kterém probíhá výuka předmětu člověk a svět práce. Do prostor původní učebny  nebylo možné umístit stroje a zařízení potřebné k moderní a činnostní výuce tohoto předmětu. V nové dílně mohou  žáci pracovat i se složitějším zařízením, které je součástí běžné stolařské  a klempířské dílny. Výuka se tímto způsobem přiblíží praxi. V dílně je také organizována výuka volitelného předmětu Technická výchova, který je v rámci nabídky volitelných předmětů školy koncipován jako přímá příprava žáků, kteří uvažují o kariéře v učňovských technických oborech. Všichni tito žáci si díky nové dílně, a jejímu vybavení, osvojí praktické dovednosti potřebné pro jejich další uplatnění na trhu práce.

dílna 3dílna 1

Vytvořeno 21.2.2019 11:58:45 - aktualizováno 21.2.2019 13:31:42 | přečteno 1027x | renatanovakova
load