Rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší ve městě Židlochovice

projekty ministerstvo EU

V souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, přílohy Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility uveřejňuje Město Židlochovice toto oznámení:  

Zveřejnění záměru projektu:

Rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší ve městě Židlochovice

Stručná anotace projektu:

  • Projektový záměr Rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší ve městě Židlochovice je tvořen dílčími částmi: 
  • Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova podél silnice III/41619, 
  • Žerotínovo nábřeží – část A, rekonstrukce chodníku podél silnice II/425 od nám. Míru po zastávku u ul. Havlíčkovy,
  • Chodník podél silnice II/425 v Židlochovicích od zastávky u ul. Havlíčkovy k areálu Hortis,
  • Vybudování chodníku a autobusových zastávek na silnici II/425 u sídliště Družba, Židlochovice.

Rekonstrukcí a výstavbou daných úseků komunikací pro pěší podél silnic II. a III. třídy dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a zároveň ke zpřístupnění zastávek veřejné hromadné dopravy ve městě. Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

V případě dotazů se veřejnost může obracet na kontaktní osobu projektového záměru: Ing. Jana Richterová, tel.: 420 547 426 013, email: jana.richterova@zidlochovice.cz.

Zveřejněno na oficiálních internetových stránkách města Židlochovice v sekci Město Židlochovice/Městský úřad/projekty.


Vytvořeno 19.4.2016 6:57:04 - aktualizováno 20.4.2016 9:37:45 | přečteno 837x | martina.golova
load