Rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší ve městě Židlochovice

projekty ministerstvo EU

V souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu, Výzvy č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, přílohy Karty souladu projektu s principy udržitelné mobility uveřejňuje Město Židlochovice toto oznámení:  

Zveřejnění záměru projektu:

Rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší ve městě Židlochovice

Stručná anotace projektu:

  • Projektový záměr Rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší ve městě Židlochovice je tvořen dílčími částmi: 
  • Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova podél silnice III/41619, 
  • Žerotínovo nábřeží – část A, rekonstrukce chodníku podél silnice II/425 od nám. Míru po zastávku u ul. Havlíčkovy,
  • Chodník podél silnice II/425 v Židlochovicích od zastávky u ul. Havlíčkovy k areálu Hortis,
  • Vybudování chodníku a autobusových zastávek na silnici II/425 u sídliště Družba, Židlochovice.

Rekonstrukcí a výstavbou daných úseků komunikací pro pěší podél silnic II. a III. třídy dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a zároveň ke zpřístupnění zastávek veřejné hromadné dopravy ve městě. Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

V případě dotazů se veřejnost může obracet na kontaktní osobu projektového záměru: Ing. Jana Richterová, tel.: 420 547 426 013, email: jana.richterova@zidlochovice.cz.

Zveřejněno na oficiálních internetových stránkách města Židlochovice v sekci Město Židlochovice/Městský úřad/projekty.


Vytvořeno 19.4.2016 6:57:04 - aktualizováno 20.4.2016 9:37:45 | přečteno 628x | martina.golova
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 42 834 330
Za týden: 1 002 467
Za den: 16 800
Online návštěvníků: 391
load