Rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší ve městě Židlochovice

Projekt CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000853

projekty ministerstvo EU

Obsahem projektu je rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší vč. vybudování autobusových zastávek veřejné hromadné dopravy a veřejného osvětlení, které přispějí ke zvýšení bezpečnosti dopravy na daných úsecích. Stavební jsou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání chodníků a přechodů pro chodce osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace.

Chodníky určené k rekonstrukci - ul. Tyršova a ulice Žerotínovo nábřeží - část A - jsou značně poškozené, dlažba je místy vystouplá nebo naopak propadlá, stávající kamenné obrubníky jsou rovněž v nepravidelné poloze, některé jsou značně poškozené a budou vyměněny. Příčný spád chodníků se místy mění a neumožňuje odtok povrchové vody. Rekonstrukce chodníků umožní převedení pěšího provozu probíhajícího v daném úseku po krajnici silnice II. a III. třídy na chodníky výškově oddělené od vozovky, což významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Nový chodník podél silnice II/425 v Židlochovicích od zastávky u ul. Havlíčkovy k areálu Hortis - stavba umožní převedení pěšího provozu probíhajícího v daném úseku po krajnici silnice II. tř. na chodník výškově oddělený od vozovky, což významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě.

Nový přístupový chodník od sídliště Družba k silnici II/425 a zároveň k vybudování autobusových zastávek (zálivů) po obou stranách vozovky - zvýší se bezpečnost chodů, kteří si zde zkracovali cestu, ale sníží se také docházková vzdálenost obyvatel a návštěvníků této lokality k zastávce veřejné hromadné dopravy o cca 500m. Tato oboustranná autobusová zastávka (Židlochovice, sídliště) bude součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK).

Realizace projektu - od 23. 5. 2017 do 13. 10. 2017.

Celkové stavební náklady: 4 030 115,29 Kč vč. DPH.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
projekty ministerstvo EU
Vytvořeno 13.11.2017 10:02:05 - aktualizováno 5.11.2019 16:20:15 | přečteno 394x | martina.maca
load