Rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší ve městě Židlochovice

Projekt CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000853

projekty ministerstvo EU

Obsahem projektu je rekonstrukce a výstavba komunikací pro pěší vč. vybudování autobusových zastávek veřejné hromadné dopravy a veřejného osvětlení, které přispějí ke zvýšení bezpečnosti dopravy na daných úsecích. Stavební jsou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání chodníků a přechodů pro chodce osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace.

Chodníky určené k rekonstrukci - ul. Tyršova a ulice Žerotínovo nábřeží - část A - jsou značně poškozené, dlažba je místy vystouplá nebo naopak propadlá, stávající kamenné obrubníky jsou rovněž v nepravidelné poloze, některé jsou značně poškozené a budou vyměněny. Příčný spád chodníků se místy mění a neumožňuje odtok povrchové vody. Rekonstrukce chodníků umožní převedení pěšího provozu probíhajícího v daném úseku po krajnici silnice II. a III. třídy na chodníky výškově oddělené od vozovky, což významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Nový chodník podél silnice II/425 v Židlochovicích od zastávky u ul. Havlíčkovy k areálu Hortis - stavba umožní převedení pěšího provozu probíhajícího v daném úseku po krajnici silnice II. tř. na chodník výškově oddělený od vozovky, což významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě.

Nový přístupový chodník od sídliště Družba k silnici II/425 a zároveň k vybudování autobusových zastávek (zálivů) po obou stranách vozovky - zvýší se bezpečnost chodů, kteří si zde zkracovali cestu, ale sníží se také docházková vzdálenost obyvatel a návštěvníků této lokality k zastávce veřejné hromadné dopravy o cca 500m. Tato oboustranná autobusová zastávka (Židlochovice, sídliště) bude součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK).

Realizace projektu - od 23. 5. 2017 do 13. 10. 2017.

Celkové stavební náklady: 4 030 115,29 Kč vč. DPH.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
projekty ministerstvo EU
Vytvořeno 13.11.2017 10:02:05 - aktualizováno 5.11.2019 16:20:15 | přečteno 315x | martina.maca
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 43 840 952
Za týden: 1 030 267
Za den: 7 671
Online návštěvníků: 232
load