Předzámecký park Židlochovice – vegetační úpravy

Projekt CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_033/0002800 

Projekt řeší výsadbu nového městského parku v prostoru, který vznikl po demolici zchátralého průmyslového areálu cukrovaru. Urbanistické řešení parku je založeno na budoucím funkčním využití pro aktivní trávení volného času a na historických tradičních hodnotách lokality, neboť se nachází v těsné blízkosti Židlochovického zámku a vytváří vstupní předprostor do stávajícího anglického zámeckého parku. 

Severní plocha nově realizovaného parku je navržena jako geometrický rastr stromů (plnokvěté třešně ptačí – Prunus avium „Plena“), tradiční prvek zahradní architektury, poskytující stinné místo k sezení. Plocha severní části je provedena z pískového mlatu (mechanicky zpevněné kamenivo) s odkazem na tradiční kulturu sadových úprav. 

Centrální plocha parku je navržena v podobě pobytového, nízko stříhaného trávníku s funkčním využitím pro volnočasové aktivity.

Jihozápadní plocha je navržena jako terénní úprava – prostorová rampa pro přístup do výše položeného anglického parku. Prostorová rampa je navržena s dvojitým sklonem, jednak ve směru k objektu bývalé lesovny a ve směru do centrální plochy parku.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

informace o projektu – kopie
Vytvořeno 20.11.2017 13:11:59 | přečteno 548x | martina.maca
load