Péče o děti 1. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Židlochovice

Příměstské tábory - ORP Židlochovice

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007468


Projekt Příměstských táborů v ORP Židlochovice se zaměřuje na řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech, vzhledem k tomu že zejména v době prázdninových dnů jsou uzavřeny školní družiny a z tohoto důvodu jsou rodiče a jiné pečující osoby žáků 1. stupně nuceny řešit zajištění péče o děti, a to nejen v době letních prázdnin, ale i v době dalších prázdnin v průběhu celého školního roku. Projekt se zaměřuje na rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb v péči o děti 1. stupně ZŠ a přípravných tříd v době školních prázdnin, za účelem zvýšení jejich zaměstnanosti a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života. Cílem projektu je také umožnit rodičům vykonávat práci na úvazek v takové výši, kdy jej neomezuje právě nutnost zajištění péče o dítě v době školních prázdnin. Základním cílem realizace příměstských táborů je umožnit rodičům sladit zaměstnání s péči o děti. Projekt řeší nejen problém zaměstnaných rodičů, ale také rodičů, kteří se vrací do zaměstnání po ukončení rodičovské/mateřské dovolené, případně aktivně hledají nové zaměstnání prostřednictví úřadu práce či se připravují na zaměstnání formou rekvalifikace či studia. Projekt dále pak řeší i problém zajištění dohledu nad dětmi v době školních prázdnin bez nákladného financování dohledu z vlastních zdrojů.
Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti, podpoří také rovné příležitosti.

Realizace projektu: 1. 7. 2017 – 31. 5. 2020

Finanční prostředky:  1.544.000,- Kč

z toho dotace: 1.312.400,- Kč

logo eu a mpsv

Vytvořeno 19.3.2019 21:21:36 - aktualizováno 20.3.2019 8:31:26 | přečteno 452x | renatanovakova
load