Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Židlochovice II

loga

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009148

loga

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Židlochovice II cílí na aktivizaci vzdělávací struktury ve venkovském prostoru SO ORP Židlochovice. Navazuje na výsledky a výstupy projektu MAP I a cíleně rozvádí aktivity z Akčního plánu. Stále nicméně zůstává v regionu potřeba posilování místních partnerství a sdílení informací a problémů mezi vzdělávacími institucemi a zřizovateli. Je potřebné pracovat na zlepšení komunikace mezi zřizovateli navzájem i vzdělávacími institucemi i správním orgánem, obcemi. Projekt reflektuje i skutečnost, že na podzim proběhnou volby do místních zastupitelstev a s tím znovu přijde potřeba vysvětlování a upozorňování zřizovatelů na problematiku regionálního školství. Důležité je proto udržovat nastartovaný proces aktivizace cílových skupin, komunikace a zapojování zainteresovaných subjektů. Snaha zabezpečit předávání relevantních a aktuálních informací, udržet stávající formáty setkávání, vzdělávat, motivovat a poskytnout prostor pro předávání příkladů dobré praxe aktérům vzdělávání v regionu. Hlavním problémem, který projekt řeší, je tedy snaha prohloubit a udržet nastartovaný model platformy pro setkávání mezi všemi relevantními aktéry vzdělávání v regionu a potřeba realizovat řadu naplánovaných aktivit z Akčního plánu.


Dokumenty:PS – zápisy
(zde naleznete seznam dokumentů)


Vytvořeno 28.3.2019 8:30:44 - aktualizováno 20.11.2019 13:51:27 | přečteno 1016x | renatanovakova
load