Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Židlochovice

loga konsolidace

V roce 2015 město Židlochovice zrealizovalo projekt „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Židlochovice“, jehož cílem standardizace a centralizace služeb technologické centra pro ORP Židlochovice a městem zřizované a zakládané organizace, případně vytvoření nových nebo zvýšení úrovně stávajících poskytovaných služeb.

loga konsolidace

Projekt sestává z částí:

Aktivita č. 1 Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury - v rámci této aktivity bude realizována virtualizace desktopů v prostředí úřadu.

Aktivita č. 2 Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP - aktivita bude zaměřena na zvýšení stability a bezpečnosti síťového rozhraní, a to vybudováním clusteru switchů, zvýšení zabezpečení sítě prostřednictvím rozšíření možností firewallu, zajištění monitoringu síťového provozu.

Aktivita č. 3 Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy - v rámci aktivity bude realizován centrální přípojný bod pro přístup k základním registrům. Dále proběhne sjednocení uživatelského přístupu. Bude publikován rozpočet města veřejnosti v rámci tzv. "rozklikávacího rozpočtu". Bude pořízen a integrován nástroj pro prohlížení insolvenčního rejstříku. V neposlední řadě dojde k pořízení elektronické evidence smluv a prostředí pro jejich digitalizaci.

Projekt je spolufinancování z prostředků EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu. 

Celkové náklady činí 4,1 mil. Kč, výše dotace 85%.

Vytvořeno 10.12.2015 13:52:20 - aktualizováno 5.11.2019 16:18:58 | přečteno 789x | martina.golova
load