Komunitní sociální práce v Židlochovicích

Logo OPZ barevné

Projekt usiluje o posílení schopností znevýhodněných osob v regionu společně zvládat a pozitivně ovlivňovat obtížné životní podmínky pomocí komunitní sociální práce. 

Podstatou komunitní sociální práce je zapojení celého společenství do řešení konkrétních problémů, jedná se o společnou práci, na které se podílejí všichni relevantní aktéři a to za podpory komunitního sociálního pracovníka.

Cílem je propojování sdílených potřeb a existujících zdrojů (lidských materiálních, finančních a jiných) uvnitř komunity. Součástí je i vytvoření zázemí, tedy pořízení vhodného vybavení do Komunitního centra. 

„Komunitní práce v Židlochovicích“ je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014883, výzva Integrované územní investice Metropolitní oblasti Brno (ITI Brno) - průběžná výzva.

Výše dotačního spolufinancování: 95%

Celkový rozpočet projektu je 6 210 687,50 Kč.

  • EU: 5 279 084,37
  • Státní rozpočet: 621 068,75
Městský rozpočet: 310 534,38 Kč

logo mesto new  brnenska metropolitni oblast   mpsv   

Vytvořeno 12.8.2020 9:03:30 - aktualizováno 12.8.2020 11:32:21 | přečteno 436x | martinamaca
load