Interakční prvek I. P. 41

informace o projektu

Projekt CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000157

informace o projektu – kopie

Projekt řeší realizaci travnatého pásu s rozptýlenou zelení, která bude zastoupena domácími dřevinami, stromořadím z ovocných stromů a skupinami domácích keřů. 

Realizací projektu vznikl travnatý pás s roztroušenou zelení a alejí z ovocných dřevin z tradičních druhů stromů.

  • Celková plocha navrhovaných prav: 6 695 m2
  • Plochy keřových skupin: 368 m2
  • Plochy lučního trávníku: 6 291 m2
  • Nově vysázené keře: 178 ks
  • Nově vysázené stromy domácí: 28 ks
  • Nově vysázené stromy ovocné: 18 ks

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Vytvořeno 8.2.2017 13:48:27 - aktualizováno 8.2.2017 13:54:21 | přečteno 492x | martina.maca
load