DENNÍ STACIONÁŘ ŽIDLOCHOVICE

logo EU

Obsahem projektu je výstavba nového zařízení, které bude poskytovat služby denního stacionáře dle zákona č.108/2006 Sb., o soc. službách, a to osobám ze Židlochovic a okolí, které nejsou soběstačné ze zdravotních důvodů a potřebují péči další osoby.

Na území ORP Židlochovice tato služba dosud není dostupná.

Denní stacionář bude mít max. okamžitou kapacitu 10 klientů a bude umístěn v suterénu a 1.NP objektu.  Ve 2.NP budou umístěny soc. byty, které nejsou zahrnuty do uznatelných výdajů projektu.

Výstavba denního stacionáře je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005236

 Výše spolufinancování:

  • EU: 14 949 508 Kč
  • Státní rozpočet: 879 383 Kč

Plánované dokončení stavby: červen 2020

logo EU


Vytvořeno 25.11.2019 13:32:46 | přečteno 756x | renatanovakova
load