Chytrá udržitelná čtvrť Židlochovice – Líchy

Logotyp jihomoravsky kraj RGB (3)

Město Židlochovice se spolkem Centrum pasivního domu, z.s. společně připravují projekt, který připraví optimální koncepční řešení využití území Židlochovice – Líchy pro novou zástavbu v souladu s konceptem chytrých měst a zapojením principů udržitelného rozvoje pro nově zastavované území o rozloze cca 2,5 ha v severní části města Židlochovice.


Díky svému komplexnímu řešení má tento projekt sloužit jako unikátní modelový příklad dobré praxe chytrého udržitelného sídelního plánování v souladu s principy ochrany životního prostředí, šetrného využívání zdrojů a jejich minimalizované spotřeby, adaptace na změnu klimatu, udržitelného rozvoje a současně bude využívat inovativní technické a technologické postupy a zapojení občanů do rozhodování.

Pro zajištění optimálního návrhu a minimalizaci izolovaných, vzájemně si škodících řešení, se bude na návrhu podílet multioborový tým a bude zohledňovat lokalitu a vzájemné vazby území na stávající zástavbu, stávající fyzicko-technické parametry, přírodní prostory, sociální, ekonomické a stavebně kulturní podmínky a požadavky.

Výstupem projektu budou následující dokumenty:

a) Studie proveditelnosti využití území

Na základě specifikace funkce území bude zpracována studie proveditelnosti, jejímž cílem bude výběr nejlepších možných technických řešení na základě multikriteriálního hodnocení. Ve studii proveditelnosti budou popsány varianty řešení jednotlivých oblastí včetně analýzy použitelnosti v daném území a kombinovatelnosti s ostatními oblastmi.

Vyhotovená studie proveditelnosti využití území bude použita jako podklad pro zadání architektonicko-urbanistické soutěže.

b) Architektonicko-urbanistická soutěž, zpracování územní studie

V této fázi projektu bude realizována soutěž na výběr zpracovatele urbanisticko – architektonické studie a následně pro realizaci územní studie. Soutěž bude realizována jako dvoufázová a vzhledem ke komplexnosti požadovaného řešení a zkušenostem ze zahraničí bude koncipována jako mezinárodní.

Vyhotovená územní studie bude v souladu s § 30 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon dále využita jako závazný podklad pro územní řízení.

Předpokládaná hodnota celého projektu činí 6 060 134,- Kč. Město Židlochovice na základě uzavřené smlouvy se spolkem „Centrum pasivního domu, z.s.“ poskytne na projekt částku ve výši 3 064 394,76 Kč. 

Tento je projekt spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Individuální dotace v roce 2020“.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB (3)

Výše finančního příspěvku činí 828 000,- Kč.


Vytvořeno 16.11.2021 17:46:31 - aktualizováno 16.11.2021 19:12:21 | přečteno 106x | martinamaca
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 43 294 438
Za týden: 602 672
Za den: 25 114
Online návštěvníků: 119
load