Projekty

Vybavení interiéru přístavby a ŠJ ZŠ Židlochovice, II. etapa

Projekt řeší pořízení vybavení přístavby ZŠ Židlochovice nábytkem. Jedná se o nábytek pro nově přistavený pavilon na výuku přírodovědných a technických předmětů a školní jídelny.

jmk

3.2.2023 9:54:39 | přečteno 35x | martinamaca | Celý článek
 

Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park

Jedná se o přírodě blízké protipovodňové a revitalizační opatření v korytě a nivě Svratky- vytvoření 2 vzdouvacích prahů a s nimi souvisejícími úpravami morfologie koryta (zvýšení diverzity), zřízení dřevo kamenných usměrňovacích staveb a vytvoření nového slepého ramene Svratky.

logo_pro1logo_pro2

14.12.2022 16:17:13 | přečteno 663x | martinamaca | Celý článek
 

Projekt Senior TAXI v ORP Židlochovice

Projekt „Senior taxi v SO ORP Židlochovice“ má za cíldostupnézvýšení mobility seniorů na území SO ORP Židlochovice.

MPSV graficka znacka negativ cerna


13.12.2022 9:35:17 | přečteno 121x | martinamaca | Celý článek
 

Projekt Manželské večery v Židlochovicích

Cílem projektu Manželské večery v Židlochovicích je pomoci manželským i nemanželským párům ze Židlochovic a okolí (so orp) budovat svůj vztah, dále jej zlepšovat a posílit dobré návyky. Pokud pár zažívá v manželství potíže, kurz poskytne praktické dovednosti, které pomohou obtíže překonat.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB (4), obrázek se otevře v novém okně
13.12.2022 9:33:53 | přečteno 69x | martinamaca | Celý článek
 

Udržování cyklistických komunikací, Židlochovice – v roce 2022

Projekt řeší údržbu tří úseků cyklistických komunikací v k.ú. Židlochovice o celkové délce 3 820 m. Tyto úseky budou udržovány zejména následujícím způsobem:

  • sečení trávy
  • údržba dřevin
  • udržování čistoty do 2,0 m od krajnice cyklostezky. 

  Logotyp jihomoravsky kraj RGB (4)

7.12.2022 16:48:54 | přečteno 79x | martinamaca | Celý článek
 

Podpora zkvalitnění služeb turistických a informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2022

Zkvalitnění služeb Regionálního TIC Židlochovice 2022. Cílem dotace je prodloužení otevírací doby v letní sezoně 2022.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB, obrázek se otevře v novém okně

29.9.2022 9:01:55 | přečteno 171x | martinamaca | Celý článek
 

Realizace jednoho zastavení křížové cesty v Židlochovicích

Město Židlochovice připravuje vytvoření nové, moderní křížové cesty. Za tímto účelem oslovilo českého architekta Marka Štěpána. Ing. arch. Marek Štěpán je velmi respektovaným architektem také na poli sakrální architektury. Je například autorem kostela Bl. Restituty na Lesné v Brně.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB, obrázek se otevře v novém okně

19.9.2022 11:49:43 | přečteno 183x | martinamaca | Celý článek
 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Židlochovice III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023108

loga, obrázek se otevře v novém okně
19.9.2022 9:28:22 | přečteno 767x | martinamaca | Celý článek
 

Pakt starostů pro klima - Židlochovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

logomzp, obrázek se otevře v novém okně   SFZP H CMYK, obrázek se otevře v novém okně

9.2.2022 10:52:33 | přečteno 380x | martinamaca | Celý článek
 

Předcházení vzniku odpadu v rámci DSO Region Židlochovicko - II. etapa

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

CZ RO B C SFZP H CMYK 

2.2.2022 13:50:54 | přečteno 253x | martinamaca | Celý článek
 
load