Organizační struktura

Organizační struktura města
 Kancelář starosty
  Starosta - Jan Vitula, Ing.
   sekretariát - Gabriela Motlíčková
   právník kanceláře starosty - Ludmila Čermáková, JUDr.
  Místostarosta I. - Tomáš Šenkyřík, Mgr.
  Místostarosta II. - Bronislav Svoboda, Ing.
 sociální pracovník Komunitního centra
 Kancelář tajemníka
  Tajemník úřadu, vedoucí odboru - Ivana Kejřová, Mgr.
   právník
   sekretariát, personální a mzdová agenda - Zdeňka Kelblová
   referent krizového řízení, registr smluv - Martina Holoubková, Bc.
   referent krizového řízení
   oddělení projektového řízení a dotací - Hana Halounová, Ing.; Jana Richterová, Ing.
   oddělení projektového řízení, školství
   státní památková péče
  Odbor dopravy
   vedoucí odboru, silniční správní úřad - Dagmar Kratochvílová, Ing.
    oddělení správních činností (radary)
     vedoucí oddělení (radary) - Taťána Lukšová, Bc.
      referent (radary) - Karel Neugebauer, Bc.; Miloslav Staňa, Bc.
      administrativa (radary) - Lucie Nejezchlebová; Jitka Smetanová
    přestupky v dopravě - Ivo Krejčí, Mgr.
    přestupky v dopravě, taxi služba
    přestupky v dopravě, taxi, zdravotní způsobilost řidičů, námitky proti bodovému postihu
    administrativa - Martina Mlčáková
    administrativa (vysokorychlostní vážení) - Ing. Barbora Sýkorová
    referent (vysokorychlostní vážení) - Bc. Tomáš Hodina; Jiří Hrazdíra, Mgr.
    evidence řidičů - Ivana Palášková; Leona Valová
    silniční správní úřad, speciální stavební úřad - Radek Šotnar
    evidence vozidel - Jarmila Smutná; Radoslava Sordylová
    schvalování technické způsobilosti vozidel, zkušební komisař řidičů, SME - Zdeněk Cetl, Bc.
  Odbor finanční
   vedoucí odboru - Radmila Kafková, Ing.
    referent - Ilona Kahounová
    příjmová pokladna - Jana Čumová
    pokladna pokut - Jana Janáková
    výdajová pokladna - Renata Petrovská
    bytové a nebytové hospodářství - Iva Bruteničová, Ing.
    hlavní účetní - Michaela Schönwälderová, Ing.
    majetek, dotace - Jitka Prešková, Bc.
    účetnictví - Jaroslava Škanderová
    účetnictví, pokuty a poplatky, pokladna
    účetnictví, pokuty a poplatky, pokladna, registr smluv
    účetnictví, DPH
    účetnictví, fakturace - Veronika Hanušková; Kateřina Krejčí
    vymáhání pohledávek, penále a pokut, spisovna, archiv - Denisa Nekvapilová; Iva Šosová
    školství - účetnictví - Blanka Vítková, Ing.; Kristýna Zichová, Ing.
    školství - mzdová agenda - Ivana Teinerová
    výpisy z katastru nemovitostí
  Odbor informatiky
   vedoucí odboru - Tomáš Kuba
    pověřen vedením odboru informatiky
    správce IT - Michal Soppe; Petr Zmrzlý
    správce GIS - Vít Havel, Ing.
  Odbor investic a majetku
   vedoucí odboru - Karel Král, Ing.
    pověřen vedením odboru investic a majetku
    zeleň, údržba komunikací, hřbitova, veřejně prospěšné práce - Martin Dratva, Ing.
    referent, investice - Zdeňka Koutná, Ing.
    veřejné osvětlení, zimní údržba, BOZP, požární ochrana, energetik, autopark, městský rozhlas - Vladimír Hanek
    investice - Jaroslav Goš
    investice, pozemky, zábor veřejného prostranství - Aleš Horváth
    správa bytového a nebytového fondu - Vojtěch Kouřil
    kompostárna - Jan Klobouk
  Odbor Obecní živnostenský úřad
   vedoucí odboru - Simona Šebková, Bc., DiS.
    oddělení registrace a kontroly - Hana Schönwälderová; Jarmila Vykouřilová
  Odbor sociálních věcí
   vedoucí odboru - Iva Tycová, Mgr.
    kurátor pro dospělé a sociální poradenství - Hana Zajícová, Ing.
    kurátor pro mládež - Sylva Brillante, Mgr.; Mgr. Simona Chromá
    sociálně-právní ochrana dětí - Dana Demková, Mgr.; Veronika Nováková, Bc.; Pavlína Odrážková, Mgr.; Dagmar Špunarová, Bc.
    pěstounská péče - dohody - Jan Badal, Mgr.
    náhradní rodinná péče - Zuzana Bořilová, Mgr.
    sociální poradenství
    terénní sociální pracovník Odboru sociálního - Bc. Kateřina Palášková
    sociální odbor
  Odbor vnitřní správy
   vedoucí odboru - Mgr. Karolína Staňková
    matrika, ohlašovna - Lenka Tesařová
    občanské průkazy, pasy - Ivana Giňová; Bronislava Srncová; Eva Válková
    evidence obyvatel, přestupky (mimo v dopravě) - Jana Krišpínová
    podatelna, spisová služba - Helena Nejezchlebová
  Odbor životního prostředí a stavební úřad
   vedoucí odboru - Milan Komenda, Ing.
    vodní hospodářství - Ildikó Šlapalová, Ing.; Renata Toncrová, Ing.
    životní prostředí
    ochrana přírody, krajiny, myslivost - Kateřina Večeřová, Ing.
    ochrana zemědělského půdního fondu, památková péče, rybářství - Jakub Kratochvíl, Ing.
    referent Odboru životního prostředí a stavebního úřadu- vodní hospodářství
    ochrana ovzduší, odpady - Gabriela Kročilová, Ing.
    ochrana ovzduší a zemědělský půdní fond, týrání zvířat - Jan Kryštof Havránek, Mgr.
    sběrný dvůr - Libor Kafka
    smlouvy s podnikateli města – odpadové hospodářství
    Stavební úřad - Dana Kacafírková, DiS.; Zuzana Rotterová, Bc.; Roman Sáček, Mgr.; Václav Suchánek; Ing. Jaroslava Tomková
     referent pro oblast: Blučina, Židlochovice
     referent pro oblast: Nosislav, Přísnotice, Unkovice, Žabčice
     referent pro oblast: Hrušovany, Medlov, Vojkovice
    referent Odboru životního prostředí a stavebního úřadu
    územní plánování, územně analytické podklady - Andrea Karhánková, Ing.; Růžena Špidlová, Ing.
    závazná stanoviska územního plánování, územně analytické podklady - Veronika Klouparová, Mgr.; Lukáš Novotný, Mgr.
    administrativa - Dana Jílková
 Městská policie - Služebna MP Nepřetržitý provoz
  vedoucí strážník - Milan Šebek
   strážník
 Pečovatelská služba - Lenka Brázdová, Mgr.
  pečovatelská služba
   vedoucí Pečovatelské služby
    sociální pracovnice - Radmila Jurisová, Mgr.
    pečovatelka - Jaroslava Fuksová; Jana Furchová; Saskia Knolová; Zdenka Netvichtová; Jana Remundová; Eva Staňková; Miroslava Suchánková
    úklid - Zuzana Rohrerová
  komunitní centrum
   vedoucí Komunitního centra - Jana Surovcová, Mgr.
    sociální pracovník komunitního centra - Danuše Ursacherová, Mgr. Bc.
    koordinátor rodinné politiky - Bc. Mlada Richterová
  denní stacionář
   vedoucí sociální pracovník denního stacionáře - Lenka Brázdová, Mgr. et Bc. , DiS.
    pečovatelka denního stacionáře - Jitka Bartlová; Petra Flečková; Růžena Hlaváčková
    úklid denního stacionáře - Ilona Damborská
 Městské kulturní středisko
  vedoucí Městského kulturního střediska - Martina Bartáková, Mgr.
   referent MKS, redaktor Zpravodaje - Milena Moudrá
   Regionální turistické informační centrum Židlochovice - odpovědný referent, Regionální zpravodajství - Lenka Betášová
   Regionální turistické informační centrum Židlochovice - referent - Martina Máca, Dis.
   Městská knihovna Židlochovice - knihovnice, regionální činnost - Bohumila Pavková; Eva Procházková
 Technická četa města - František Pacas
 Koupaliště města Židlochovice - Lukáš Haluška


Vytvořeno 4.6.2015 10:02:02 | přečteno 3789x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 42 434 709
Za týden: 680 289
Za den: 11 300
Online návštěvníků: 74
load