Obec Ledce

Změna č. I územního plánu Ledce

Změna je pořizována zkráceným způsobem  s vyhodnocením jejího vlivu na udržitelný rozvoj území

Návrh změny:
Vyhodnocení vlivů změny č. I ÚP Ledce na udržitelný rozvoj území:

Změna č. III ÚPO Ledce 

Tato změna ÚPD pozbyla platnosti nabytím účinnosti ÚP Ledce tj. dnem 28.6.2014.

  • vydání dne 6.8.2012

text a výkresy vydané změny:

Změna č. IV ÚPO Ledce

Rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 6.8.2012 bylo pořizování změny ukončeno.

návrh zadání

Územní plán Ledce

vydaný

Vytvořeno 16.4.2015 13:01:42 - aktualizováno 24.2.2020 17:58:46 | přečteno 4073x | Jiří Třísko
load