Město Židlochovice


Změna č. V ÚP Židlochovice 

účinná od 23.10.2021
Textová část změny vč. odůvodnění

Úplné znění ÚP Židlochovice po poslední změně - změně č. V

úplné znění ÚP po změně č.V, která změnila ÚP po změnách č. I a III., které nabyly účinnosti 1.1.2021a po změně č.IV, která  nabyla účinnosti 10.7.2020 


Změna č. I a č.III ÚP Židlochovice 

změna nabyla účinnosti 1.1.2021.

Text změny vč. odůvodnění

Změna č. IV ÚP Židlochovice 

změna je účinná od 10.7.2020

Změna: 

Úplné znění po změně č. IV :

tyto úplné znění již není platné, bylo nahrazeno úplným znění ÚP po změnách č. I a č.III 

Územní studie "Přestavbové plochy při ulici Komenského, Židlochovice ozn. P7,P8,P9,P10 a P12 v ÚP Židlochovice"

schválená dne 12.11.2018, zapsaná 13.11.2018

Regulační plány Židlochovice - vydané

RP1 - bydlení mezi ulicemi Žerotínovo nábřeží a Komenského

RP4 - nároží Žerotínova nábřeží a část Strejcova sboru

Regulační plán Židlochovice, lokalita  nároží nám. Míru a Komenského ulice 

Změna č. 2 ÚP Židlochovice -návrh zadání


Změna č. VI ÚPM Židlochovice - vydaná ÚPD

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.

Změna č. V ÚPM Židlochovice - vydání 

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.

Změna č. IV ÚPM Židlochovice

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.

Změna č. III ÚPO Židlochovice

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.
  • komplexní urbanistický návrh
  • VPS Z1/III, Z2/III, Z3/III
  • obecně závazná vahláška č. 6/2005

Územní plán Židlochovice

Dne 4.7.2016 byl návrh nového územního plánu města Židlochovice zastupitelstvem města Židlochovice projednán a Územní plán Židlochovice byl vydán jako opatření obecné povahy č.2/2016. 

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory ze strukturálního fondu EU(ERDF) ve výši 85% uznatelných nákladů na projekt a za finanční podpory ze státního rozpočtu ve výši 15% uznatelných nákladů. Číslo projektu: IOP - CZ.1.06/5.3.00/08.07252

uap
Listinná forma tohoto dokumentu je připravena k nahlédnutí na pracovišti OÚPSÚ MěÚ Židlochovice.

Vydaný územní plán Židlochovice 

Změna č. VII ÚPM Židlochovice - vydaná

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.


Územní studie Lokalita "Nábřeží" Židlochovice - návrh

Změna č. VIII ÚPM Židlochovice - vydaná

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Židlochovice tj. dnem 22.7.2016.


Vytvořeno 15.4.2015 12:03:46 - aktualizováno 15.11.2021 14:04:17 | přečteno 4657x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 346 844
Za týden: 91 741
Za den: 7 494
Online návštěvníků: 43
load