Informace o technické infrastruktuře

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území dle § 166 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění

Dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novela stavebního zákona) § 166 odst. (2) pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňující dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona. Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb. znění dle 13/2018 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Informace o technické infrastruktuře v ORP Židlochovice jsou k dispozici v našem geoportálu technické infrastruktury:

Technická infrastruktura, obrázek se otevře v novém okně  
Zobrazení informací o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území dle § 166 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Data na podkladu turistické mapy a nebo ortofotomapy 2020 (TopGis 10cm/pix.) a katastrální mapy dle vašeho výběru. Pasportní listy poskytovatelů dat o území jsou k dispozici v atributech objektů.

WMS/WMTS služba (pouze k připojení do vašeho GIS *):   https://relay.zidlochovice.cz:482/OUT/WMS? 
 

Upozornění

Uvedené informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter. Pro závazné informace o technické infrastruktuře k záměrům je nutné žádat vlastníky nebo provozovatele jednotlivých zařízení.


Je také možno využít službu e-UtilityReport Žádost o vyjádření k existenci sítí.
Služba e-UtilityReport vygeneruje žádost všem dotčeným správcům inženýrských sítí v oblasti, která vás zajímá  a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.
Vytvořeno 14.4.2015 16:12:04 - aktualizováno 18.8.2015 15:15:00 | přečteno 1332x | vit.havel
load