Na kyberkriminalitu cílí Tým pro mládež Brno-venkov

Tématem rizikového chování dětí v kyberprostoru a kyberkriminalitou páchanou na dětech se bude v soudním okrese Brno-venkov věnovat Tým pro mládež. Do projektu Probační a mediační služby "Na správnou cestu! II" se v loňském roce zapojilo deset soudních regionů, přičemž v okrese Brno-venkov se jedná o pokračování z roku 2012. 

V únoru se poprvé v roce 2017 setkali na jednání  Týmu pro mládež Brno-venkov zástupci Probační  mediační služby, Okresního státního zastupitelství Brno-venkov, Policie ČR, Orgánů sociálně-právní ochrany dětí, Pedagogicko-psychologické poradny a neziskových organizací.

Cílem setkání bylo projednat a schválit plán činnosti aktivit Týmu pro mládež Brno-venkov na rok 2017. Týmy pro mládež si počátkem každého roku stanovují prioritní témata z oblasti kriminality mládeže a rizikového chování dětí. Na tato témata reagují návrhy a realizací vhodných opatření.

V roce 2017 se zástupci jednotlivých organizací rozhodli zaměřit svou pozornost na „podporu a motivaci dětí k dalšímu studiu“. Stává se často, že děti z různých důvodů ukončují po základní školní docházce svá studia a končí v evidenci Úřadu práce. Z tohoto důvodu bude Tým pro mládež hledat vhodné možnosti doučování dětí.

Druhým tématem, které se v roce 2017 bude v Týmu pro mládež Brno-venkov řešit je rizikové chování dětí v kyberprostoru. Již na příští Tým je pozván odborník z oblasti prevence kyberkrimanlity z Městské Policie Brno. Dále si Tým stanovil snahu informovat rodiče prostřednictvím webových stránek škol popř. zmapovat možnosti využití moderních sociálních sití a youtube pro zvýšení znalosti rizik na internetu.

Poslední aktivitou pro rok 2017 je setkání členů Týmu se zástupci škol jednotlivých obcí s rozšířenou působností. „Smyslem těchto setkání je zlepšení spolupráce mezi odborníky z oblasti prevenci kriminality mládeže a pedagogickými pracovníky jednotlivých škol,“ uvedl koordinátor Týmu pro mládež Brno-venkov Ondřej Ipser.

Aktivity Týmu pro mládež navazují na úspěšný projekt "Na správnou cestu!", realizovaný Probační a mediační službou ČR v letech 2012-2015. I projekt návazný "Na správnou cestu! II" je financován z ESF prostřenictvím OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. "Cílem projektu je rovněž podpora multidisciplinární spolupráce v oblasti práce s ohroženou mládeží. Každá další spolupráce napříč organizacemi je přínosná, protože umožňuje rychlejší řešení problémů a kompexnější pohled na věc,“ uzavírá manažer projektu, Ing.Milan Hel.
Vytvořeno 20.3.2017 16:50:46 | přečteno 373x | martina.maca
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 43 841 607
Za týden: 1 030 922
Za den: 8 326
Online návštěvníků: 328
load