Odbor informatiky

Tento odbor zabezpečuje komplexní systém informačních a datových služeb města; geografický informační systém.

Úkolem odboru informatiky je zejména zabezpečení:

 • technické stránky redakce www.stránek města
 • činnosti správce informačního systému úřadu  
 • bezpečnosti a ochrany dat v informačním systému
 • koncepčního rozvoje informačního systému
 • drobné technické podpory v rámci sítě úřadu
 • aktualizace dat a zálohování
 • funkce metodického poradce pracovištím úřadu
 • zastupování města při projednávání záležitostí informatiky
 • telekomunikačních technologií a jejich činnosti
 • EZS
 • návrh, realizace a správa kamerových systémů
 • chodu technologického centra
 • technické podpory spisové služby pro příspěvkové organizace města
 • technické podpory pro obce s úložištěm dat u města Židlochovice
 • správy certifikátů a tokenů

Úkolem pracoviště geografického informačního systému je zejména:

 • zajištění provozu, koncepčního rozvoje a zabezpečení geografického informačního systému pro úřad ORP Židlochovice i pro obce v rámci ÚSC (GIS)
 • zajištění a správa propojení GIS systému s dalšími  agendami a databázemi a jejich podpora - zejména  agendy VITA, dálkový přístup KN, základní registry a správa majetku
 • shromažďování, zapracování, údržba a aktualizace veškerých dostupných datových vrstev a mapových podkladů
 • jednání se správci sítí, Krajským úřadem a dalšími poskytovateli dat o území k zajištění aktuálních dat, zabezpečení uzavírání smluv o předaných datech a jejich evidence
 • tvorba a údržba projektů pro jednotlivé agendy a odbory
 • zapracování dat o území do projektu územně analytických podkladů, vedení evidence těchto dat a výdeje dat projektantům
 • jednání s projektanty a zpracovateli vyžadujícími ÚAP, nebo jiná data z GIS systému a konverze těchto dat do  GIS a CAD  formátů dle požadavků projektantů 
 • grafický návrh, tvorba a aktualizace vzhledu i obsahu výkresů územně analytických podkladů v prostředí ArcGisu, převody dat mezi systémy
 • zveřejňování a prezentace dat GIS pro veřejnost a odborníky pomocí mapových služeb na internetu přes webové stránky města
 • metodický poradce pracovištím úřadu a obecním úřadům v rámci ÚSC pro GIS
 • zajištění bezpečnosti a ochrany dat v GIS
 • technická podpora v rámci sítě úřadu a obecním úřadům v rámci ÚSC pro GIS
 • zastupování města při projednávání  záležitostí GIS


Vytvořeno 18.1.2016 12:57:49 - aktualizováno 20.3.2017 15:20:21 | přečteno 2263x | martina.golova
load