Mapový server


Mapové služby Židlochovice

 Mapové služby obsahují tematicky zaměřené jednoduché geoportály pro odborníky i širokou veřejnost, postavené nad GIS mapovým serverem města Židlochovice. Je možné vyhledávání parcel a budov v katastru nemovitostí a zjišťování komu která parcela či budova patří díky propojení s nahlížením do katastru nemovitostí. K dispozici jsou mapy bývalého pozemkového katastru, územní plány s regulativy, legendami a textovými částmi, technická infrastruktura z územně analytických podkladů, turistická mapa Židlochovicka 1:25 000, výkresy územně analytických podkladů, přehledky územního a správního členění, ortofotomapy z různých let pro sledování vývoje v území a povodňový geoportál s přehledem záplavových území. Je možný vlastní zákres ploch, línií, značek či doplnění textu k datům a tisk a nebo export do .jpg a to až do formátu A0. Samozřejmostí je jednoduché měření vzdáleností a ploch a  také vygenerování krátkého odkazu(přes databázi) na konkrétní  výřez a kompozici dat, kterým je možno geoportál  v nastaveném stavu přímo spustit a nebo odkaz poslat.

Tématické  geoportály :

(pro spuštění geoportálu klikněte prosím na obrázek vedle popisu geoportálu)

1. Území působnosti stavebních a matričních úřadů v rámci ORP Židlochovice, rozloha katastrálních území a počty obyvatel, rozměry území, katastrální území v okolí, ORP Jihomoravského kraje a území obcí kraje, ortofotomapy z let 1953, 2003, 2006, 2009, 2012, 2014, 2016, 2018 a 2020 pro možnost sledování změn v území. Je zde také ortofotomapa intravilánu Židlochovic z roku 2019 s možností spustit prohlížení šikmého snímkování Židlochovic. 

WMS/WMTS služba (pouze k připojení do vašeho GIS *):   https://relay.zidlochovice.cz:483/OUT/WMS? 
Územní členění, ortofotomapy, obrázek se otevře v novém okně
2. Rychlé zobrazení vlastnictví pozemků z aktuálních katastrálních map (tam kde již je DKM jsou mapy denně aktualizovány ze serveru národního portálu INSPIRE), mapy bývalého pozemkového katastru, orientační plány obcí s názvy ulic a čísly popisnými a evidenčními, historická mapa(II. a III.vojenské mapování), základní mapa (ZABAGED) 1:10000 (to vše pro celé území ČR). Vyhledávání adres, čísel popisných i parcel v rámci katastru nemovitostí.


geoportal katastr, obrázek se otevře v novém okně
3. Zobrazení a prohlížení koordinačních  nebo hlavních výkresů a změn územních plánů v návaznosti katastrálních hranic (rastrové výkresy územních plánů jsou zamaskovány po hranicích katastrálního území) včetně  v atributech přiložených legend, razítek, textových části, odůvodnění a u některých územních plánů i regulativů pro jednotlivé plochy. Atributy se vyvolají kliknutím v ploše. (portál je průběžně udržován).

 WMS/WMTS služba (pouze k připojení do vašeho GIS *):   https://relay.zidlochovice.cz:481/OUT/WMS? 
geoportál územního plánování, obrázek se otevře v novém okně
4. Zobrazení informací o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území dle § 166 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Data na podkladu turistické mapy a nebo ortofotomapy 2020 (TopGis 10cm/pix.) a katastrální mapy dle vašeho výběru. Pasportní listy poskytovatelů dat o území jsou k dispozici v atributech objektů.

WMS/WMTS služba (pouze k připojení do vašeho GIS *):   https://relay.zidlochovice.cz:482/OUT/WMS? 

*) také je možno využít: 
(popis níže, na konci stránky)
Technická infrastruktura, obrázek se otevře v novém okně
5. Územně analytické podklady - pátá úplná aktualizace prosinec 2020, grafická část - umístěné rastrové výkresy v geoportálu s  možností prohlížení s průhledně podloženou ortofotomapou (TopGis 2020 10cm/pix.), nebo aktuální katastrální mapou.

WMS/WMTS služba (pouze k připojení do vašeho GIS *):   https://relay.zidlochovice.cz:485/OUT/WMS? 
Výkresy ÚAP, obrázek se otevře v novém okně
6. Povodňový geoportál s údaji v území k řešení povodňových situací. Přehled záplavových území i nevyhlášených. Kliknutím na jednotlivé symboly je možno v bublině zobrazit informace. Portál je  ve vývoji a je ve zkušebním provozu ve spolupráci s odborem životního prostředí.


WMS/WMTS služba (pouze k připojení do vašeho GIS *):   https://relay.zidlochovice.cz:487/OUT/WMS? 
Povodňový geoportál, obrázek se otevře v novém okně

*) Geoportály fungují také jako WMS/WMTS služba (Web Map Service / Web Map Tile Service ) dle specifikace OGC (Open Geospatial Consortium verze 1.3.0). Adresu WMS uvedenou u geoportálu  prosím připojte do svého GISu v části připojit wms/wmts službu. Adresu WMS nelze z těchto stránek  přímo spustit.  Geoportál spustíte kliknutím na obrázek (banner) geoportálu.

Některé další WMS/WMTS služby v ČR, které jsou k dispozici k připojení do vašeho GIS najdete zde.


Důležitá tlačítka v geoportálech:

ap help, obrázek se otevře v novém okně  kliknutím na tlačítko s otazníkem v geoportálu je možno zobrazit kompletní návod k ovládání  geoportálu

Tematické geoportály jsou  průběžně doplňovány a vylepšovány tak, aby dobře sloužily odborníkům i široké veřejnosti.
Veškeré připomínky a podněty směřujte prosím na vit.havel@zidlochovice.cz (odbor informatiky, pracoviště GIS).
Přejeme příjemnou práci s geoportály nad mapovým serverem Židlochovice.

Jak vznikal geografický informační systém pro ORP Židlochovice

gisday 5yrs, obrázek se otevře v novém okně

Na obrázku je symbol celosvětového dne GIS, který letos bude ve středu 16.listopadu 2016

Den GIS FB, obrázek se otevře v novém okně"Mapa s příběhem" Radnice a domy na náměstí Míru v Židlochovicích

V rámci středoškolské odborné činnosti vytvořil student gymnázia Židlochovice Jan Hroudný práci, která zachycuje historický vývoj  a současný stav domů na náměstí v Židlochovicích. Následně byla ve spolupráci s pracovištěm GIS městského úřadu Židlochovice vytvořena  "mapa s příběhem"  která spojuje části této práce s grafickou prezentací  v geografickém informačním systému do webové prezentace. 

Domy na náměstí Míru v Židlochovicích, obrázek se otevře v novém okně"Mapa s příběhem" Komenského ulice v Židlochovicích

Komenského ulice v Židlochovicích, obrázek se otevře v novém okně

Orientační plán města

orientacni mapa, obrázek se otevře v novém okněOrientační plán města Židlochovice s vyznačením památek, zajímavých míst a s vyhledáním ulic. Pohyb po mapě se  provede posunem, nebo změnou velikosti červeného rámečku v menší mapě  v pravé části obrazovky nahoře. Posuvníkem pod ní se provádí změna velikosti rámečku - přiblížení v mapě. Také je možno použít funkce zoom a posun mapy tažením. 

Mapový portál Jihomoravského kraje

mapovy portal jmk, obrázek se otevře v novém okněDalší mapové podklady lze najít na Mapovém portálu Jihomoravského kraje

*) K informaci o technické infrastruktuře je také možno využít službu e-UtilityReport Žádost o vyjádření k existenci sítí.
Služba e-UtilityReport vygeneruje žádost všem dotčeným správcům inženýrských sítí v oblasti, která vás zajímá  a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.
Vytvořeno 16.4.2015 15:13:49 - aktualizováno 13.7.2016 13:26:51 | přečteno 8007x | vit.havel
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 42 835 414
Za týden: 1 003 551
Za den: 17 884
Online návštěvníků: 208
load