Den GIS 2010 v Židlochovicích

den gis 2010 1

Po dvou letech opět Den GIS i v Židlochovicích, tentokráte v základní škole a gymnáziu.

Geografické informační systémy jako důležité rozvíjející se odvětví informačních technologií propojují objekty vztažené k určitému místu na zemském povrchu s množstvím údajů v databázi a umožňují tak díky interpretaci dat v mapě lépe objevit souvislosti a vzájemné vztahy, které bychom v textových zprávách nebo tabulkách jen těžko hledali. Celý GIS je pak tvořen výkonnými počítači, tiskárnami a programy, které vykreslují data nad mapami a spojují je s údaji v databázi a umí také provádět analýzy a samozřejmě z lidí, kteří toto vše obsluhují a množství dat , která je třeba průběžně udržovat aktuální a neustále doplňovat.

Letos jsme se (jako městský úřad) zapojili v Židlochovicích do dne GIS dokonce ve dvou dnech. Ve čtvrtek 18.listopadu jsme uspořádali spolu s panem tajemníkem úřadu Mgr. Miroslavem Cvrkem dvě prezentace v gymnáziu na Tyršově ulici 400 pro sextu a septimu v počítačové učebně. Studenti se dozvěděli nejen informace o tom, co GIS je a jak je využíván na úřadě, ale také na jaké správní celky je rozděleno území ČR a co je to katastr nemovitostí. Pomocí mapového serveru Židlochovice provozovaného v GISu úřadu pro veřejnost si studenti připomněli různé zajímavosti ze správního území jako například přírodní parky, přírodní památky, národní kulturní památky a jejich ochranné zóny, dobývací prostory a nebo nejnižší a nejvyšší místo nad mořem v území ORP. Zkusili si také změřit délku žluté turistické značky a pomocí poznámkového výkresu zakreslili nad mapovým podkladem body, linie a plochy objektů spolu s popisnými texty. Studenti také vyplnili jednoduchý test o tom, co je to mapa, měřítko mapy, geocaching a nebo ORP.

den gis 2010 2, obrázek se otevře v novém okněV pátek jsem uskutečnil dokonce čtyři prezentace pro žáky 7. a 8. tříd základní školy na Tyršově ulici 611 v nové multimediální učebně, kde si žáci prakticky vyzkoušeli na noteboocích práci s mapovým serverem Židlochovice. Nalezli například svůj dům, kde bydlí podle čísla popisného , zjistili informace o parcele, na které tento dům stojí a prozkoumali, jak daleko leží jejich dům od záplavového území při stoleté vodě. Dozvěděli se, co je to ORP a jak se liší území obcí od území katastrálního. Vyzkoušeli si také kreslení objektů a měření vzdáleností a zobrazení ortofotomap z různých let pořízení. Za dobré a vtipné postřehy byli odměňováni drobnými dárky. Celá akce ukázala, že povědomí široké veřejnosti o tom, co je to GIS dosud není velké a každá takováto i drobná akce má určitě význam. Snad jsme tedy alespoň trochu napomohli tomu, že bude více lidí v okolí Židlochovic vědět, co GIS je a k čemu slouží a také jsme určitě rozšířili řadě žáků a studentů geografické povědomí o území, na kterém žijí a jeho správním členění a zajímavostech. 


Ing. Vít Havel, pracoviště GIS, městský úřad Židlochovice
Vytvořeno 16.4.2015 16:38:14 - aktualizováno 17.8.2015 17:22:36 | přečteno 1022x | Jiří Třísko
load