Kancelář starosty

Tato organizační jednotka se skládá ze samostatného pracoviště starosty a místostarosty.

Úkolem kanceláře starosty je zejména:

  • organizovat pracovní program starosty a místostarostů a administrativně zajišťovat jejich činnosti
  • zabezpečovat přípravu materiálů do jednání rady města a zastupitelstva města
  • vyhotovovat zápisy z jednání zastupitelstva, rady a porad vedení
  • vést evidenci zápisů z jednání rady a zastupitelstva města
  • vést evidenci smluv a obecně závazných vyhlášek města
  • vykonávat agendu ověřování dokumentů a vést její evidenci
  • vést evidenci veřejných zakázek
  • vést agendu správy mobilních telefonů 
Vytvořeno 16.4.2015 16:43:50 - aktualizováno 20.3.2017 14:40:00 | přečteno 5826x | Jiří Třísko
load