Vodní hospodářství

Vodní hospodářství je činnost směřující k ochraně využití a rozvoji vodních zdrojů a k ochraně před škodlivými účinky vod.  

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Ing. Ildikó Šlapalová547 428 747
731 138 714
ildiko.slapalova@zidlochovice.cz 
Ing. Toncrová, Renata  547 428 761  
604 290 305
renata.toncrova@zidlochovice.cz

Žádosti, oznámení, ohlášení


1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu (ikona souborupříloha_č._1)

2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (ikona souborupříloha_č._2)

3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (ikona souborupříloha_č._3)

4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu (ikona souborupříloha_č._4)

5. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (ikona souborupříloha_č._5)

6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (ikona souborupříloha_č._6)

7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu (ikona souborupříloha_č._7)

8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům (ikona souborupříloha_č._8)

9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) (ikona souborupříloha_č._9)

10. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu (ikona souborupříloha_č._10)

11. Žádost o udělení souhlasu (ikona souborupříloha_č._11)

12. Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení (ikona souborupříloha_č._12)

13. Žádost o vyjádření (ikona souborupříloha_č._13)

14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl (ikona souborupříloha_č._14)

15. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničené živelní pohromou nebo havárii vodohospodářských úprav (ikona souborupříloha_č._15)

16. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (ikona souborupříloha_č._16)

17. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (ikona souborupříloha_č._17)

18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění (ikona souborupříloha_č._18)

19. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (ikona souborupříloha_č._19)

20. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu (ikona souborupříloha_č._20)

21. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu (ikona souborupříloha_č._21)

22. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu (ikona souborupříloha_č._22)

23. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu (ikona souborupříloha_č._23)

24. Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod (pikona souboruříloha_č._24)

25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (ikona souborupříloha_č._25)Další žádosti


Žádost o vydání společného povolení (ikona souborupříloha)


Vytvořeno 10.8.2015 16:02:10 - aktualizováno 13.1.2021 16:43:26 | přečteno 1725x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 42 433 233
Za týden: 668 136
Za den: 8 243
Online návštěvníků: 101
load